10-jarig bestaan van de stichting "En Famille" [fr]

De stichting En Famille is een Franstalig spelgezelschap voor kinderen met twee culturen die in Nederland op school zitten. Hun bestaansreden: het op een speelse manier aanleren en praktiseren van het Frans.

PNG

Sinds 2007 biedt En Famille een speels familieconcept “Les Matinées Françaises” aan meertalige gezinnen. Twee keer per maand op zaterdagochtend nemen kinderen deel aan bewustwording en stimulering van de Franse taal, voorgesteld door gekwalificeerde spelleiders.

En Famille bestaat sinds twee jaar ook in Utrecht en Den Haag. Meer dan honderd gezinnen maken deel uit van de stichting.

JPEG

Voor de tiende verjaardag van de stichting, kwamen kinderen en spelleiders op zaterdag 24 juni samen in Amsterdam. De kinderen voerden een show op, waarna er een buffet en een disco plaatsvond. Het was een vrolijke en gezellige dag!

JPEG - 4.1 MB
V.l.n.r. Stéphanie Feracci, voorzitter; Marine Wallace, secretaris; Fabienne Ricordel Attachée voor Frans taalonderwijs ; Pierre Wernert, accountant.

De stichting En Famille maakt deel uit van de organisatie FLAM (Français Langue Maternelle) die Franse kinderen in het buitenland de mogelijkheid geeft om hun moedertaal te blijven praktiseren en de relatie met de Franse cultuur te behouden, door middel van buitenschoolse activiteiten georganiseerd door verenigingen. De organisatie telt op dit moment 157 verengingen in 37 landen waarvan drie zeer actieve verenigingen in Nederland!

Contact: Contactenfamille@gmail.com / www.fondationenfamille.com

gepubliceerd op 29/06/2017

naar boven