16e internationale dag tegen de doodstraf (10 oktober 2018) [fr]

Ter gelegenheid van de 16e internationale dag tegen de doodstraf benadrukt Frankrijk opnieuw overal en onder alle omstandigheden tegen de doodstraf is.

Frankrijk zet zich in voor de universele afschaffing van deze onrechtvaardige, onmenselijke en ondoeltreffende straf en roept alle staten op die de doodstraf nog steeds toepassen om een moratorium in te stellen met het oog op definitieve afschaffing.

Frankrijk prijst het besluit van Mongolië, Guinee en Burkina Faso om de doodstraf af te schaffen. Ook prijst Frankrijk de ratificatie van Gambia van het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, evenals de afschaffing van de doodstraf voor gewone misdaden door Guatemala.

Frankrijk herhaalt zijn bezorgdheid over de aanhoudende toepassing van de doodstraf in te veel staten.

Frankrijk nodigt alle staten uit om zich te mobiliseren met het oog op het 7e wereldcongres tegen de doodstraf, dat van 27 februari t/m 1 maart 2019 in Brussel wordt gehouden. Ook roept Frankrijk de staten ook tot het steunen van de aanneming van de resolutie waarin wordt opgeroepen tot een universeel moratorium op de doodstraf door de 73e sessie van Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Bron: www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 12/10/2018

naar boven