1e Frans-Nederlands bilateraal seminar over offshore-windenergie (22 en 23 oktober 2018, Nederland) [fr]

Op 22 en 23 oktober 2018 organiseerde de economische afdeling van de Ambassade van Frankrijk in Den Haag in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de ambassade van Nederland in Parijs het eerste bilaterale seminar op het gebied van energietransitie en duurzame energie. Deze bijeenkomst bood de gelegenheid om onze samenwerking te versterken, om uitvoerig best practices uit te wisselen op het gebied van offshore-windenergie en om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze sector. Ter gelegenheid hiervan werden deskundigen van verschillende instellingen en industriële actoren uit de Franse en Nederlandse offshore-windenergiesector bijeengebracht

Het Direction générale de l’énergie et du climat, de Syndicat des énergies renouvelables (SER), de Fédération des énergies éoliennes (FEE), de école centrale de Nantes, het Neopolia-cluster en de economische ontwikkelingsbureaus van de regio’s Pays de la Loire en Occitanie hebben uit kunnen wisselen met het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de RVO en Rijkswaterstaat, evenals met meerdere vertegenwoordigers van de Nederlandse sector. Ook al hebben Frankrijk en Nederland sterke en gezamenlijke nationale ambities voor de ontwikkeling van duurzame energie, toch leverde het seminar waardevolle feedback op voor de ontwikkeling van aanbestedingen.

JPEG

De ontwikkeling van offshore-windenergie in Frankrijk dient bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstelling die gericht is op de verduurzaming van 40% van de energieproductie, die is vastgelegd in de wet inzake energietransitie voor groene groei (LTECV). Sinds 2012 is er 3000 MW opgewekt dankzij 6 verschillende projecten. Ook zijn er 4 proefprojecten voor drijvende windparken (96 MW) in ontwikkeling. De laatste lopende aanbesteding, waarop de concurrentiegerichte dialoog wordt toegepast, zal worden uitgevoerd op de Noordzee bij Duinkerke in 2019. In Nederland moeten tegen 2023 vijf offshore-windenergieprojecten met een capaciteit van 4,5 GW gebouwd zijn. Tegen 2030 dient deze capaciteit te zijn toegenomen tot 11,5 GW. De laatste vijf toegekende aanbestedingen waren succesvol en maakten het mogelijk om de begrotingssubsidies drastisch te verlagen.

Een werkbezoek bood de delegatie de gelegenheid om kennis te maken met de Nederlandse en buitenlandse bedrijven, instellingen en verenigingen die het meest actief zijn in de sector en om kwesties ter sprake te brengen op het gebied van innovatie, R&D en de economische impact van de projecten op de industrie, de visserijsector en de regio’s.

Het seminar, waar enkele duizenden professionals uit de offshore-industrie waren vertegenwoordigd, werd afgesloten met een internationale workshop die in samenwerking met de Offshore Energy Exhibition & Conference in Amsterdam (OEEC18) werd georganiseerd en die in het teken stond van een presentatie door Nederland over de voortgang van aanbestedingen voor de toekenning van offshore-windparkbouwprojecten.

Frankrijk en Nederland staan momenteel voor soortgelijke uitdagingen en doelstellingen. Zo is er in beide landen sprake van een grote synergie op het gebied van het streven naar CO2-uitstootvermindering en de vergroting van het duurzame energie-aandeel, van de vereenvoudiging van aanbestedingsprocedures en van een betere risicodeling. Ook speelt de financieringskwestie een grote rol. De deelnemers hebben afgesproken om de besprekingen voort te zetten tijdens een volgende bijeenkomst die in Frankrijk zal plaatsvinden.

gepubliceerd op 29/10/2018

naar boven