2e editie van het Vredesforum van Parijs (11 t/m 13 november 2019)

De tweede editie van het Vredesforum van Parijs vindt van 11 t/m 13 november 2019 plaats in de Grande Halle de La Villette. De eerste editie vond plaats in november 2018. Het Vredesforum van Parijs blijft fungeren als mobiliserende kracht, waarbij alle betrokken actoren samen worden gebracht, om aan de uitdagingen met betrekking tot mondiale governance het hoofd te bieden in deze moeilijke context voor het multilateralisme. Het Forum fungeert als incubator voor de bevordering van projecten en de lancering van nieuwe initiatieven.

Hoe? Door concrete oplossingen te bieden met betrekking tot vrede en veiligheid, ontwikkeling, milieu, nieuwe technologieën, inclusieve economie, cultuur en onderwijs.

De doelstellingen van het Vredesforum van Parijs

Het Vredesforum van Parijs maakt deel uit van de dynamiek die de president van de Franse Republiek Emmanuel Macron in gang heeft gezet om het belang opnieuw te benadrukken van multilateralisme en gezamenlijk optreden. Bij de tweede editie worden de 3 elementen gebruikt die de eerste editie tot een succesvol en uniek evenement hebben gemaakt, namelijk:

• De doelstellingen: het bevorderen van internationale samenwerking en gezamenlijk optreden voor een vreedzame wereld;
• De benadering: concrete en innovatieve oplossingen presenteren, bespreken en bevorderen;
• De ambities: het aanscherpen, herzien en creëren van nieuwe regels, normen en best practices.

De geselecteerde projecten voor 2019

De projecten en initiatieven worden geïnventariseerd door middel van een oproep tot het indienen van projectvoorstellen. Deze kunnen worden voorgesteld door diverse actoren op het gebied van mondiale governance, die zich in een vergevorderd stadium van de ontwikkelingsfase of aan het begin van de uitvoeringsfase bevinden.

In het kader van de tweede editie van het Vredesforum van Parijs zijn er meer dan 700 projectvoorstellen uit 115 landen uit de hele wereld ingediend. Deze voorstellen zijn afkomstig van een breed scala aan actoren op het gebied van mondiale governance: Staten, internationale organisaties, ngo’s, bedrijven, ontwikkelingsagentschappen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen, religieuze groeperingen, verenigingen, denktanks en universiteiten.

120 van deze initiatieven worden op 12 en 13 november 2019 tijdens het Vredesforum van Parijs gepresenteerd. Meer informatie hierover staat op de website van het Forum. Door deel te nemen aan dit unieke evenement kunnen de projectinitiatiefnemers leiders en potentiële partners ontmoeten, in contact komen met deelnemers uit de hele wereld en van media-aandacht profiteren.

10 projecten zullen vervolgens worden geselecteerd en een jaar lang worden begeleid. Ze krijgen bijvoorbeeld ondersteuning op maat voor hun promotieactiviteiten, communicatie en organisatorische ontwikkeling. De resultaten zullen worden geëvalueerd door het toezichtcomité en gepresenteerd tijdens de volgende editie van het Forum.

Project dat door Nederland wordt gepresenteerd

PNG

Water, Peace and Security (WPS)

Organisation : World Resources Institute (WRI)

De afgelopen jaren is er in het wereldwijde debat vooral de nadruk gelegd op het verband tussen water en conflicten. In het kader van het project “Water, peace and security” worden nieuwe instrumenten en diensten ontwikkeld om de betrokken publieke en private actoren en het maatschappelijk middenveld in staat te stellen om water als bedreigde hulpbron beter te beheren en de voordelen van de samenwerking en vredesopbouw op dit gebied te benutten.

Meer informatie over het Vredesforum van Parijs

Het 2 dagen durende evenement vindt van 11 t/m 13 november 2019 plaats in de Grande Halle de La Villette.

Het Vredesforum van Parijs is opgericht als vereniging volgens de Franse wet van 1901. Het verenigt de Fondation nationale des sciences politiques (Sciences Po, het nationale instituut voor politieke wetenschappen), de Körber-stichting, de Mo Ibrahim-stichting, het Institut français des relations internationales, het Institut Montaigne en de Franse Republiek, vertegenwoordigd door het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken. Pascal Lamy is de voorzitter van het Forum. Justin Vaïsse is benoemd tot directeur-generaal en is op 18 maart 2018 in functie getreden.

Meer informatie: https://parispeaceforum.org

gepubliceerd op 07/11/2019

naar boven