2e editie van het Vredesforum van Parijs: 11 t/m 13 november 2019 [fr]

De tweede editie van het Vredesforum van Parijs vindt van 11 t/m 13 november 2019 plaats in de Grande Halle de La Villette. De eerste editie vond plaats in november 2018.

Het Vredesforum van Parijs blijft fungeren als mobiliserende kracht, waarbij alle betrokken actoren samen worden gebracht, en als incubator voor concrete oplossingen met betrekking tot mondiale governance, om aan de aanhoudende uitdagingen met betrekking tot de organisatie van de wereld en aan de aanvallen op het multilateralisme het hoofd te bieden.

De doelstellingen van het Vredesforum van Parijs

Het Vredesforum van Parijs maakt deel uit van de dynamiek die de Franse president Emmanuel Macron in gang heeft gezet om het belang opnieuw te benadrukken van multilateralisme en gezamenlijk optreden bij het aangaan van de huidige uitdagingen.

Bij de tweede editie van het Vredesforum van Parijs worden dezelfde elementen gebruikt die de eerste editie tot een succesvol en uniek evenement hebben gemaakt, namelijk:

 • de doelstellingen: het bevorderen van internationale samenwerking en gezamenlijk optreden voor een vreedzame wereld;
 • de benadering: concrete en innovatieve oplossingen presenteren, bespreken en bevorderen;
 • de ambities: het aanscherpen, herzien en creëren van nieuwe regels, normen en best practices.

Oproep tot het indienen van projectvoorstellen: van 13 maart t/m 24 mei 2019

Het doel van deze oproep is het inventariseren van projecten en initiatieven van verschillende actoren op het gebied van mondiale governance, die zich in een vergevorderd stadium van de ontwikkelingsfase of aan het begin van de uitvoeringsfase bevinden.

Het Vredesforum van Parijs is bedoeld als incubator voor oplossingen met betrekking tot mondiale governance en is opgebouwd rond 6 thema’s:

 • vrede en veiligheid;
 • milieu;
 • ontwikkeling;
 • nieuwe technologieën;
 • inclusieve economie;
 • cultuur en onderwijs (nieuw thema voor 2019).

De geselecteerde projecten worden tijdens het Forum gepresenteerd. Door deel te nemen aan dit unieke evenement kunnen de projectinitiatiefnemers leiders en potentiële partners ontmoeten, in contact komen met deelnemers uit de hele wereld en van media-aandacht profiteren.

Terugblik op de in 2018 geselecteerde projecten

In het kader van de eerste editie van het Vredesforum van Parijs werden er 860 voorstellen door 116 landen en 20 internationale organisaties ingediend. 121 geselecteerde projecten werden gepresenteerd en besproken tijdens het evenement en 10 daarvan werden geselecteerd om een jaar lang te worden begeleid, zoals:

 • projecten die normatieve oplossingen bieden voor transnationale problemen, zoals de Digital Democracy Charter van Luminate, waarin Staten worden aangezet tot het aannemen van een reeks beginselen die de kwaliteit van de informatie op het internet en de verwerking van gegevens met inachtneming van de openbare vrijheden waarborgt;
 • projecten die nieuwe instrumenten bieden, zoals de World Benchmarking Alliance van Index Initiative, dat tot doel heeft de impact van bedrijven op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te meten;
 • projecten die gericht zijn op het beheer van gemeenschappelijke ruimten, zoals Antarctica 2020, dat werd aangedragen door een diverse groep van invloedrijke personen op hoog niveau, met als doel om tegen 2020 meer dan 7 miljoen km2 van de Zuidelijke Oceaan te beschermen;
 • lokale projecten met het potentieel om in ook andere delen van de wereld te worden uitgevoerd, zoals het Climate Resilient Zero-Budget Natural Farming-project in India, uitgevoerd door de regering van Andra Pradesh, dat een innovatief model biedt voor regeneratieve landbouw dat ook op grotere schaal kan worden toegepast.

Meer informatie over het Vredesforum van Parijs

Het 3 dagen durende evenement vindt van 11 t/m 13 november 2019 plaats in de Grande Halle de La Villette.

Het Vredesforum van Parijs is opgericht als vereniging volgens de Franse wet van 1901. Het verenigt de Fondation nationale des sciences politiques (Sciences Po, het nationale instituut voor politieke wetenschappen), de Körber-stichting, de Mo Ibrahim-stichting, het Institut français des relations internationales, het Institut Montaigne en de Franse Republiek, vertegenwoordigd door het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken.

Pascal Lamy is de voorzitter van het Forum. Justin Vaïsse is benoemd tot directeur-generaal en is op 18 maart 2018 in functie getreden.

gepubliceerd op 06/05/2019

naar boven