73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (van 18 september t/m 1 oktober 2018) [fr]

De 73e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties begon op 18 september 2018 in het VN-hoofdkwartier in New York.

Het jaarlijkse algemene debat begon op 24 september en eindigde op 1 oktober. Staatshoofden, regeringsleiders en andere nationale vertegenwoordigers op hoog niveau kwamen ter gelegenheid hiervan bijeen om hun prioriteiten te presenteren en om uit te wisselen over grote mondiale uitdagingen.

Frankrijk is een van de grondleggers van de in 1945 opgerichte Verenigde Naties.

Frankrijk is een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, naast de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, en China. Ook is Frankrijk de op 4 na grootste bijdragende staat aan zowel het algemene budget van de Verenigde Naties als het budget voor de vredeshandhavingsoperaties.

JPEG - 75 kB
Assemblée générale des Nations unies - Crédits : Marcello Casal JR/ABr

Frankrijk steunt de hervorming van de Verenigde Naties

De recente crises hebben de centrale rol van de VN bevestigd, maar hebben ook de noodzaak vergroot om de organisatie doeltreffender en representatiever te maken in verhouding tot het huidige evenwicht op mondiaal vlak.

Frankrijk steunt dan ook de grootschalige hervorming die door Secretaris-generaal Antonio Guterres is geïnitieerd om het optreden van de organisatie efficiënter te maken, om het beheer transparanter te laten worden en om reactiever op te treden in geval van een crisissituatie.

Frankrijk pleit voor een uitbreiding van de VN-Veiligheidsraad in het kader van de onderhandelingen over deze kwestie in de Algemene Vergadering. Daarnaast heeft Frankrijk in 2013 een inkadering voorgesteld voor de inzet van het veto in geval van grootschalige wreedheden in de vorm van een collectieve en vrijwillige verbintenis van de permanente leden.

Tot slot steunt Frankrijk de hervorming van de vredeshandhaving die in 2018 door de Secretaris-generaal is geïnitieerd voor efficiëntere, beter gefinancierde vredeshandhavingsoperaties (PKO’s), die beter in staat zijn om hun doelstellingen te behalen.

"Ik wil een meer verantwoordelijke, efficiënte, wendbare VN en ik sta volledig achter het project van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zijn ambitie, zijn bereidheid om de organisatie naar het niveau te tillen van de uitdagingen in de wereld"

Emmanuel Macron, president van de Franse Republiek (19 september 2017)

Frankrijk zet zich in het bijzonder in voor de verdediging van mensenrechten

Op het gebied van mensenrechten heeft Frankrijk altijd een bijzondere rol gespeeld en was de aanzetgever tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 werd ondertekend in Parijs en waarvan in 2018 het 70-jarig jubileum wordt gevierd.

Frankrijk zet zich in het bijzonder in voor:

  • de universele afschaffing van de doodstraf ;
  • willekeurige detenties en gedwongen verdwijningen ;
  • eerbiediging van vrouwenrechten ;
  • de strijd tegen de rekrutering van kindsoldaten ;
  • de strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Frankrijk steunt de strijd tegen straffeloosheid om verdere schendingen te voorkomen en heeft geholpen met de oprichting van het Internationaal Strafhof.

Frankrijk loopt voorop in de strijd voor het milieu en tegen klimaatverandering

Als gastland van de COP21 heeft Frankrijk een leidende rol gespeeld bij de totstandkoming van het Akkoord van Parijs, met name door de periodieke indiening van “nationale plannen” om de broeikasgassenuitstoot te verminderen.

In december 2017 hebben president Emmanuel Macron, VN-Secretaris-generaal Antonio Guterres en president van de Wereldbank Jim Yong Kim de One Planet Summit gelanceerd om de uitvoering van het Akkoord van Parijs te versnellen en om publieke en private actoren te mobiliseren in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Daarnaast was Frankrijk de initiatiefnemer binnen de Verenigde Naties van een ontwerp van een mondiaal milieupact voor dat de belangrijkste beginselen van het internationale milieurecht versterkt in het kader van de huidige uitdagingen.

Officiële ontwikkelingshulp: Frankrijk promoot innoverende internationale mechanismen

Officiële ontwikkelingshulp is een essentieel onderdeel van het Franse buitenlandse beleid. De Franse president heeft zich ertoe verbonden om tegen 2022 0,55% van het bruto nationaal product te besteden om daarmee bij te dragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Frankrijk onderneemt krachtige diplomatieke actie om innoverende internationale mechanismen te promoten die extra middelen voor ontwikkeling zouden kunnen bieden: vliegticketbelasting ter financiering van de UNITAID of internationale financieringsfaciliteit voor vaccinaties.

Vredes- en veiligheidshandhaving: Frankrijk speelt een grote rol op het gebied van ontwapening

Wat betreft vredes- en veiligheidshandhaving speelt Frankrijk een grote rol op het gebied van ontwapening.

Frankrijk heeft gewerkt aan de ontwikkeling van verdragen, zoals het Verdrag inzake Clustermunitie dat in 2008 werd aangenomen. Ook is Frankrijk nauw betrokken bij de inspanningen om de naleving van het non-proliferatiebeleid te waarborgen en heeft een cruciale rol gespeeld bij de goedkeuring van verschillende resoluties over Iran en Noord-Korea.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren de eerste twee staten die in 1998 het Alomvattend kernstopverdrag (CTBT) ratificeerden.

Frankrijk was de eerste staat die besloot om de installaties voor de productie van splijtstoffen voor de fabricatie van kernwapens te ontmantelen. Frankrijk steunt de hervatting van de onderhandelingen over een verdrag voor het verbod op de productie van splijtstoffen voor kernwapens.

Frankrijk levert een aanzienlijke bijdrage aan de contingenten en het budget voor vredeshandhavingsoperaties. Over het algemeen wil Frankrijk consequent de ambitieuze en doeltreffende rol van de Verenigde Naties bevorderen op basis van internationaal recht en consensus. Tijdens de Irak-crisis in 2003 verzette Frankrijk zich bijvoorbeeld tegen het eenzijdig gebruik van geweld en pleitte het voor een centrale rol voor de Verenigde Naties.

Meer informatie (in het Engels):

Maandag 24 september

- France and the UK host High-Level Event on the Rohingya Crisis: Joint Statement
- Iran - Implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action: Joint Ministerial Statement
- Libya - Chair’s conclusions of the September 24, 2018, Meeting on Libya

Dinsdag 25 september

Toespraak van de Franse president Emmanuel Macron:

Credits: United Nations, Department of Public Information, AudioVisual Library

Toespraak van de Franse president Emmanuel Macron bij de opening van het evenement op hoog niveau in verband met de VN-actie voor vredeshandhaving:

Woensdag 26 september

Toespraak van de Franse president bij de VN-Veiligheidsraad:

Toespraak van Franse president van Emmanuel Macron bij het "Goalkeepers"-evenement:

Opening van de One Planet Summit in New York door de Franse president Emmanuel Macron:

- 70 years of the Universal Declaration of Human Rights - Speech before the UN General Assembly delivered by Jean-Yves Le Drian

Donderdag 27 september

- Syria: Joint Statement

gepubliceerd op 03/10/2018

naar boven