74e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (van 17 t/m 30 september 2019, New York) [fr]

Belangrijkste internationale bijeenkomst

De 74e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties begon op 17 september 2019 in het VN-hoofdkwartier in New York.

Het jaarlijkse algemene debat begon op 24 september. Staatshoofden, regeringsleiders en andere nationale vertegenwoordigers op hoog niveau kwamen ter gelegenheid hiervan bijeen om hun prioriteiten te presenteren en om uit te wisselen over grote mondiale uitdagingen.

Tijdens de AVVN richtten vele evenementen zich op multilaterale reacties op de belangrijkste uitdagingen van onze planeet:

- Mondiale uitdagingen: klimaat en milieu, duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, onderwijs, migratie en de strijd tegen ongelijkheden;
- Hervorming van de VN: De recente crises hebben de centrale rol van de VN bevestigd, maar hebben ook de noodzaak vergroot om de organisatie doeltreffender en representatiever te maken in verhouding tot het huidige evenwicht op mondiaal vlak;
- Crisispreventie en -management;
- Verdediging van mensenrechten.

Een multilateraal forum dat uniek is in de wereld

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd in 1945 opgericht en is een van de belangrijkste organen van de VN, waar alle 193 Lidstaten bijeenkomen. De Vergadering bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de VN.

De Vergadering neemt resoluties aan die bijdragen aan de vaststelling van normen en de codificatie van het internationaal recht, op basis van representativiteit (1 Staat = 1 stem), en overleg (forum voor onderhandeling en debat).

Ook beslist de Vergadering over het interne functioneren van de organisatie: de Vergadering laat nieuwe leden toe op aanbeveling van de VN-Veiligheidsraad, keurt de begroting goed en onderzoekt deze, en benoemt de Secretaris-Generaal van de VN, op aanbeveling van de VN-Veiligheidsraad.

Bron en meer informatie (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 07/02/2020

naar boven