Aanname van een verdrag voor het verbod op kernwapens (New York, 7 juli 2017) [fr]

Een verdrag voor het verbod op kernwapens is op 7 juli aangenomen in New York.

Deze tekst past niet bij de context van internationale veiligheid, gekarakteriseerd door groeiende spanningen en door de proliferatie van massavernietigingswapens, waarvan met name de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea betuigt.

Frankrijk heeft niet deelgenomen aan de onderhandelingen van dit verdrag en is niet van plan om het verdrag te steunen. Het verdrag verbindt ons niet en creëert geen nieuwe verplichtingen. De beslissing van een groot aantal (voornamelijk) Aziatische en Europese staten, die al dan niet kernwapens in het bezit of in bewaring hebben, om deel te nemen aan de onderhandelingen, illustreert deze verdeling.

Het veiligheids- en defensiebeleid van Frankrijk is, net als dat van de geallieerden en andere naaste partners, gefundeerd op nucleaire afschrikking. Afschrikking heeft als doel ons land te beschermen tegen iedere aanval van een land op de vitale belangen van Frankrijk, waar deze ook vandaan komt en wat de vorm ook is. De internationale context staat geen zwakte toe. Een verdrag voor het verbod op nucleaire wapens zou in dit opzicht de veiligheid van de Euro-Atlantische regio en de internationale stabiliteit kunnen aantasten. Ook zou dit verdrag het verdrag over de non-proliferatie van kernwapens, de hoeksteen van het non-proliferatieregime, kunnen aantasten.

Nucleaire ontwapening wordt niet uitgeroepen, maar opgebouwd. Frankrijk blijft vastberaden om de volgende concrete stappen richting nucleaire ontwapening te zetten, in overeenstemming met de verplichtingen dat het met het non-proliferatieverdrag is aangegaan.

De volgende belangrijke stappen in de nucleaire ontwapening zijn het onderhandelen van een verdrag voor het verbod op de productie van splijtstoffen voor de fabricatie van kernwapens, en de snelle inwerkingtreding van het verdrag voor het complete verbod op kernproeven. De inkrimping van de kernwapenarsenalen van Rusland en de Verenigde Staten, die samen 90% van de wereldvoorraad aan kernwapens vertegenwoordigen, is ook een belangrijke doelstelling.

Frankrijk heeft al concrete en substantiële ontwapeningsmaatregelen genomen, bijvoorbeeld door het met de helft terugbrengen van zijn kernwapenarsenaal, het stoppen van uitvoeren van kernproeven, de ratificatie van het verdrag voor het complete verbod op kernproeven, en door het op onomkeerbare wijze sluiten van de installaties voor de productie van splijtstoffen voor kernwapens. We zullen onze inspanningen ten behoeve van de internationale veiligheid en stabiliteit voortzetten, ook in de strijd tegen de proliferatie van massavernietigingswapens.

Brontekst: http://www.diplomatie.gouv.fr/

gepubliceerd op 10/07/2017

naar boven