Afgevaardigden van het IHEPS brengen een bezoek aan Nederland (23 tot 25 mei 2016) [fr]

Afgevaardigden van het “Institut des Hautes Etudes de Protection Sociale” (IHEPS) brachten tussen 23 en 25 mei 2016 een bezoek aan in Nederland. Dit bezoek maakt deel uit van een cyclus van trainingen voor professionals op het gebied van sociale bescherming en gezondheid, en stond dit keer in het teken van “Sociale bescherming en de bedrijvenwereld: de verbanden, de uitdagingen en de vooruitzichten”.

Het vijftigtal afgevaardigden werd ontvangen door de Ambassadeur van Frankrijk, Philippe Lalliot, en het Hoofd van de Economische afdeling, Bernard Boidin. In de drie dagen die volgden, ontmoetten zij de belangrijkste actoren uit Nederlandse instellingen op het gebied van sociale bescherming en gezondheid, waaronder een pensioenfonds, de Federatie van pensioenfondsen, de werkgeversorganisatie VNO-NCW, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën, het instituut voor werknemersverzekeringen UWV, de Sociaal Economische Raad (SER), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een gezondheidsverzekeraar. De trainingscyclus sloot af met een bezoek aan Heineken in Zoeterwoude, met een presentatie over het HR-beleid en een bezoek aan de brouwerij.

Deze laatste missie uit de trainingscyclus die dat jaar door het IHEPS werd aangeboden, was de ideale gelegenheid voor de afgevaardigden om informatie uit te wisselen met Nederlandse sprekers en zo het Nederlandse sociale systeem in al haar vormen te begrijpen.

- Bekijk ook het artikel op de website van de SER

gepubliceerd op 30/05/2016

naar boven