Afsluiting van de burgerraadplegingen over Europa in aanwezigheid van Nathalie Loiseau (30 oktober 2018, Parijs) [fr]

Nathalie Loiseau, de Franse minister onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor Europese Zaken, heeft op 30 oktober om 9.00 uur de Vergadering geopend voor de burgerraadplegingen over Europa, die plaatsvond in de Conseil économique, social et environnemental in Parijs.

Met dit evenement wordt het burgerraadplegingsproces over Europa afgesloten, dat afgelopen voorjaar op initiatief van de president van de Franse Republiek van start ging.

Tijdens deze dag hebben degenen die sinds april raadplegingen hebben georganiseerd, hun ervaringen uitgewisseld en feedback gegeven over alle voorstellen die ze hebben kunnen verzamelen.

Onafhankelijke deskundigen van de Commission nationale du débat public (CNDP) zullen op 19 november 2018 een samenvattend verslag indienen over alle gegevens van de burgerraadplegingen.

Ook zal elk van de 27 deelnemende lidstaten een soortgelijk verslag presenteren over de resultaten van hun eigen land. Deze documenten zullen samen met een Europese samenvatting worden voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad van 14 december 2018.

Dit democratische initiatief van ongekende omvang heeft meer dan 60.000 Fransen die zich soms niet verbonden voelen met Europa in staat gesteld om hun kritiek, zorgen en voorstellen voor de toekomst van de Europese Unie te uiten. Op 31 oktober 2018 zullen in heel Frankrijk meer dan 1.100 raadplegingen hebben plaatsgevonden op het gehele Franse grondgebied: zowel in (voor)stedelijke gebieden als op het platteland.

Nathalie Loiseau heeft deelgenomen aan 53 burgerraadplegingen in heel Frankrijk (o.a. in Bordeaux, Saint-Omer, Angers, Perpignan, Nancy) en in Europa (bijvoorbeeld in Ierland, Kroatië, Spanje, Tsjechië, Denemarken) over onderwerpen als werkgelegenheid, landbouw, een sociaal Europa, Europese defensie, studentenmobiliteit, toerisme en armoedebestrijding.

Tegelijkertijd hebben meer dan 50.000 mensen in Europa deelgenomen aan de online raadpleging. Aanvullende informatie is beschikbaar op het burgerraadplegingenplatform:
https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html

gepubliceerd op 30/10/2018

naar boven