Akkoord van Parijs ondertekend door 175 landen [fr]

175 landen tekenden op 22 april 2016 in New York het Akkoord van Parijs, na afloop van de ceremonie op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. De ceremonie werd geopend door Ban Ki-moon, en bijgewoond door Ségolène Royal, voorzitter van de COP, François Hollande, President van de Republiek, en Christiane Figueres, uitvoerend secretaris van het UNFCCC.

Een record: ondertekend door 175 landen

Meer dan 160 staatshoofden en vertegenwoordigers werden op 22 april in New York verwacht. Uiteindelijk hebben 175 landen het Akkoord van Parijs op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties ondertekend. Een historisch aantal, dat het voorgaande recordaantal ondertekeningen voor een internationaal akkoord in één dag, overstijgt. Dit record stond op 119 handtekeningen voor de Conventie van Montego Bay over het zeerecht in 1982.

Ondertekening gaat vooraf aan ratificatie

Nadat het Akkoord van Parijs afgelopen 12 december is aangenomen, moet elk land het nog tekenen. Het Akkoord kan tussen 22 april 2016 en 21 april 2017 worden ondertekend op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. Ondertekening gaat vooraf aan ratificatie, en laat zien dat het land zich voorneemt zich aan het akkoord te binden.
Vanaf vandaag hebben de landen een jaar om het Akkoord te ondertekenen. Het Akkoord treedt in werking vanaf 30 dagen nadat tenminste 55 landen het hebben geratificeerd, die samen verantwoordelijk zijn voor 55% van de werelduitstoot aan broeikasgassen.

Voor de voorzitter van de COP, Ségolène Royal, is het een cruciale week in de totstandkoming van het Akkoord van Parijs

Ségolène Royal was vanaf 18 april in New York om de ondertekening van het Akkoord voor te bereiden. Ze kwam onder andere met 6 voorstellen voor vrouwen in Afrika tijdens het Afrikaanse forum, pleitte voor de bescherming van de oceaan en stelde voor zijn rol in de regulering van het klimaat te waarborgen. In samenhang met de ondertekening van het Akkoord van Parijs, verenigde Ségolène Royal op vrijdag 22 april ook de International Solar Alliance. Deze coalitie, die op 30 november 2015 in Parijs is gelanceerd, beoogt zonne-energie in meer dan 120 landen verder te ontwikkelen.

gepubliceerd op 28/04/2016

naar boven