Al 54 ingediende voorstellen bij de Europese Commissie voor de oprichting van Europese universiteiten - Persbericht van het Franse ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie (11 maart 2019, Parijs) [fr]

Naar aanleiding van de toespraak van de president van de Franse Republiek die hij op 26 september 2017 op de Université de Sorbonne in Parijs hield, lanceerde de Europese Commissie in oktober 2018 de eerste oproep voor de pilot met betrekking tot de "Europese universiteiten", waarvoor 60 miljoen euro beschikbaar is gesteld. De Commissie heeft aangekondigd 54 voorstellen te hebben ontvangen, waarbij meer dan 300 instellingen betrokken zijn uit alle lidstaten, alsmede Noorwegen, Turkije en Servië.

Het doel van de Europese universiteiten is om bij te dragen aan de bevordering van gemeenschappelijke Europese waarden en een versterkte Europese identiteit door een nieuwe generatie Europeanen samen te brengen en tegelijkertijd de kwaliteit, de innovatie, de prestaties, de aantrekkelijkheid en het internationale concurrentievermogen van hoger onderwijsinstellingen te verbeteren teneinde bij te dragen aan de kenniseconomie, de werkgelegenheid, de cultuur en het welzijn van Europeanen. Twaalf alliantieprojecten, waarbij instellingen uit ten minste drie Europese landen betrokken zijn, zullen aan het begin van het academisch jaar 2019 van start gaan. Deze worden elk gefinancierd tot een bedrag van 5 miljoen euro over een periode van 3 jaar. Frankrijk zal van zijn kant de geselecteerde projecten ondersteunen met een bedrag van 100 miljoen euro over een periode van tien jaar in het kader van het grote investeringsplan.

Frédérique Vidal, Franse minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, is verheugd over het succes van dit initiatief: "Zoals de Europese Commissie benadrukt, blijkt uit de ingediende voorstellen dat er sprake is van een grote verscheidenheid aan projecten wat betreft geografische spreiding en het type instelling, hetgeen laat zien dat er in heel Europa oprecht enthousiasme wordt getoond! Daar moeten we verheugd over zijn, want de oprichting van Europese universiteiten is een ambitieus project dat de fundamentele waarden van Europa belichaamt, een concreet Europa ontwikkelt ten dienste van de jeugd en de economische aantrekkingskracht van het continent. De oprichting draagt bij aan het hervinden van de vooruitgangsgedachte, die centraal staat in de oproep van de president van de Republiek tot de vernieuwing van Europa".

Bron (in het Frans) : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

gepubliceerd op 15/03/2019

naar boven