Erkenning van diploma’s [fr]

Een Europees kader

Het European Credit Transfer System (ECTS)

Op de erkenning van buitenlandse getuigschriften is de Lissabon Conventie (1997) van toepassing waarin vastgelegd is dat een diploma dat in eigen land toegang geeft tot het hoger onderwijs ook toelating biedt in het ontvangende (verdrags) land tenzij er sprake is van wezenlijke verschillen. Dit betekent dat het Nederlandse VWO diploma dat toegang geeft tot het universitaire onderwijs ook in Frankrijk toegang biedt tot het hoger onderwijs.
Het Nederlandse HAVO diploma wordt niet erkend omdat het geen toegang tot het universitaire onderwijs geeft.
In Frankrijk zijn instellingen – of dit nu een universiteit is of een Grande École – autonoom en zij beslissen uiteindelijk over de feitelijke toelating. De beslissing over rechtstreekse toelating of eventuele aanvullende eisen kan per instelling verschillen.

De drie belangrijkste titels

Licence (Fr) of Bachelor (3 jaar studie) =180 ECTS-punten
Master (5 jaar studie) geeft 120 extra ECTS-punten = 300 ECTS-punten in totaal
Doctoraat (8 jaar studie) geeft een totaal aan 480 ECTS-punten.

Gelijkstelling van Franse en Nederlandse diploma’s

Deze informatie dient enkel ter indicatie op aanwijzingen van het Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Frans diploma Nederlands equivalent
Baccalauréat général VWO-diploma
Baccalauréat technologique VWO-diploma (soms tenminste MBO-4)
Baccalauréat professionnel MBO-diploma (kwalificatieniveau 4)
Licence 2 tot 3 jaar WO, dan wel de graad van bachelor in het HBO afhankelijk van studierichting en inhoud
Master de recherche de graad van master in het WO
Master professionnel de graad van master in het WO, soms: master HBO, afhankelijk van studierichting en inhoud)
Diploma van een Grande École de graad van master in het WO (soms master HBO, afhankelijk van studierichting en inhoud)
Licence professionnelle ten minste de graad van bachelor in het HBO
Diplôme universitaire de technologie (DUT) 3 of 4 jaar HBO, afhankelijk van studierichting en inhoud
Brevet de technicien supérieur (BTS) ongeveer 1 jaar HBO in overeenkomstige richting
Brevet d’enseignement professionnel (BEP) MBO kwalificatieniveau 2 /3
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) MBO kwalificatieniveau 2

- Zie ook : Studeren in Frankirjk

gepubliceerd op 22/12/2015

naar boven