Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: 3 oproepen van Frankrijk (20 september 2016) [fr]

De president van Frankrijk hield op 20 september een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij heeft opgeroepen tot actie op drie terreinen: het klimaat, Afrika en Syrië.

Oproep voor het klimaat

Frankrijk roept op om alles in werking te stellen om de historische overeenkomst, die op 12 december in Parijs is ondertekend, uit te voeren, want er is geen tijd te verliezen: de overeenkomst van Parijs zal pas in werking treden als 55% van de landen die 55% van de uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen, het hebben geratificeerd.

Frankrijk zal de Verenigde Naties op de hoogte stellen van de voltooiing van het ratificatieproces. Het roept alle lidstaten van de Verenigde Naties op om het ratificatieproces te versnellen zodat alles aan het eind van het jaar kan worden besloten. De COP21 was een conferentie van beslissingen. De COP22 moet oplossingen gaan bieden. Het gaat hierbij om het uitvoeren van de internationale zonne-alliantie, de bestrijding van woestijnvorming, de bescherming van de oceanen, en de instelling van een koolstofprijs.

Oproep voor Afrika

President François Hollande heeft ook "een oproep voor Afrika” gedaan. Frankrijk stelt een 2020-agenda voor Afrika voor, die alle Afrikanen toegang moet bieden tot elektriciteit. De uitdaging is om de Afrikaanse landen te laten profiteren van hun enorme ontwikkelingspotentie en tegelijkertijd de volksverhuizingen terug te brengen, die zowel het land van herkomst als het land van binnenkomst destabiliseren.

Hiervoor is een initiatief voor hernieuwbare energie gelanceerd tijdens de COP21. Tien donoren hebben toegezegd om vóór 2020 10 miljard dollar te mobiliseren. Frankrijk neemt hiervan 20% op zich.

Maar Afrika zal zich niet ontwikkelen zonder dat de veiligheid is gewaarborgd. Frankrijk heeft daarom zijn verantwoordelijkheid genomen in Mali, waar de dreiging is afgenomen. Het zal de strijdkrachten blijven steunen in de strijd tegen het terrorisme, in het bijzonder in Niger, Tsjaad, Benin en Kameroen. Ook de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie zullen ondersteuning bieden. Want het is duidelijk: de veiligheid van Afrikanen is alleen mogelijk met de inzet van de Afrikanen zelf, en als externe inmenging wordt vermeden.

Oproep voor Syrië

"Genoeg! De Syrische tragedie zal een historische schande voor de internationale gemeenschap worden als we het niet snel ten einde brengen," zei François Hollande tot slot. Net als afgelopen februari zal het staakt-het-vuren in Syrië slechts enkele dagen stand hebben gehouden. Het Syrische regime is verantwoordelijk voor de mislukking hiervan. Buitenlandse aanhangers van het Assad-regime moeten de vrede forceren, anders zijn zij medeverantwoordelijk voor de verdeeldheid en chaos in Syrië. Ook moet de Veiligheidsraad zo spoedig mogelijk samenkomen. Volgens de President van de Republiek “moet het toneelstuk afgelopen zijn” waarin "iedereen de verantwoordelijkheid op elkaar afschuift", en "sommigen de Veiligheidsraad in hun werk belemmeren" om het regime te beschermen.

Frankrijk heeft vier eisen, die noodzakelijk zijn in het vinden van een oplossing voor de vluchtelingen en in het garanderen van de territoriale integriteit van Syrië:

- De eerste noodzakelijkheid is om het staakt-het-vuren overeen met de genomen beslissingen af ​​te dwingen.

- De urgentie is dat er direct humanitaire hulp nodig is, in Aleppo en in andere noodlottige steden.

- De oplossing zal worden bereikt door middel van de hervatting van politieke onderhandelingen volgens de transitieprincipes die in 2012 al zijn ingesteld.

- De rechtspraak moet het gebruik van chemische wapens bestraffen.

"Frankrijk zal zich er nooit bij neerleggen” onderstreepte François Hollande. Daarom heeft het een initiatief genomen om bij te dragen aan het vinden van een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het doel is om voor het einde van het jaar een bijeenkomst te organiseren "die Israëli’s en Palestijnen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid geeft om te onderhandelen."

Om dezelfde redenen heeft Frankrijk hard gewerkt om een ​​oplossing te vinden in Oekraïne. Alles moet in werking worden gezet om de uitvoering van de Minsk overeenkomsten aan te wenden, anders dreigt meer geweld en misschien zelfs een oorlog. Samen met Duitsland is er een initiatief genomen om de Russische en Oekraïense president bijeen te brengen zodat dit doel kan worden bereikt.

Wat terrorisme betreft, moeten wij waar dat nodig is onze verantwoordelijkheid nemen, en niet alleen solidariteitstoespraken houden. Dat doet Frankrijk, niet omdat het wordt aangevallen (alle landen zijn nu het doelwit van terrorisme), maar omdat het een permanent lid van de Veiligheidsraad is en omdat het zijn rol is om op te treden. "Frankrijk heeft geen andere vijand dan de krachten van haat en onverdraagzaamheid," onderstreepte de president. "De extremisten, die religie verraden en misbruiken om angst in te boezemen, het populisme dat verwarring aangrijpt om verdeling te zaaien, om te stigmatiseren, om religies tegen elkaar op te zetten waardoor een confrontatie dreigt die verschrikkelijk zou zijn voor de cohesie in onze samenleving." Tegen deze vijanden moeten we duidelijk zijn: "Frankrijk is een seculier land en dat draagt het ook uit, maar het is ook een land dat alle religies aanspreekt en de binnenlandse vrijheid van godsdienst garandeert," aldus François Hollande.

- Bron: website van de Franse regering

gepubliceerd op 22/09/2016

naar boven