Andere vormen van financieringen [fr]

Studiefinanciering

Het in bepaalde gevallen mogelijk een studiefinanciering te behouden tijdens een verblijf in Frankrijk. Alle informatie hierover is te vinden op de site van de DUO.

Beurzen en toelagen

Op Europees niveau zijn de programma’s Erasmus en Leonardo het meest bekend. Maar er bestaan voor Nederlandse studenten die in Frankrijk willen gaan studeren vele andere manieren om een beurs of toelage te verkrijgen.
Om te weten wat de mogelijkheden zijn, heeft de Nuffic de Nuffic Beursopener opgezet. Deze on-line database geeft informatie over alle mogelijke financieringsbronnen naargelang het project (studierichting, bestemming, studieniveau....).
Het international office van je universiteit kan tevens informatie verschaffen.

Huurtoelage

Het is mogelijk voor Nederlandse studenten om een huurtoelage te ontvangen (ALS of APL). Het bedrag is afhankelijk van de huurprijs en de financiële mogelijkheden van de student. De toelage dekt niet de hele huurprijs, er blijft altijd een minimum eigen bijdrage. De huurtoelage wordt toegekend door de Caisses d’Allocation Familiales (CAF). De aanvraag kan on-line worden gedaan op de site van www.caf.fr

gepubliceerd op 09/08/2013

naar boven