Antiterrorisme: Manuel Valls kondigt bijzondere maatregelen aan.

Op 7, 8 en 9 januari jl. heeft het terrorisme op een tot nu toe ongekende manier toegeslagen in Frankrijk. In drie dagen tijd hebben deze barbaarse daden 17 levens gekost. De strijd tegen terrorisme vergt vastberadenheid, doorzettingsvermogen encoherente acties. Op 21 januari heeft Manuel Valls bijzondere maatregelen aangekondigd om de strijd tegen terrorisme te versterken.

Meer middelen

In het kader van het beveiligingsplan Vigipirate zijn over heel Frankrijk 10500 soldaten, militairen, gendarmes en politieagenten gemobiliseerd. De openbare ruimte en extra kwetsbare plekken worden nu permanent door 122000 man bewaakt. Manuel Valls heeft bekendgemaakt dat:

- In de eerstvolgende drie jaar 2 680 extra banen zullen worden gecreëerd voor deze terrorismebestrijding, waarvan 1400 op het ministerie van Binnenlandse Zaken, 950 op het ministerie van Justitie, 250 op het ministerie van Defensie en 80 op het ministerie van Financiën (waarvan 70 voor de douane).

- Van deze 2 680 extra banen zullen 1 100 worden toegewezen aan binnenlandse inlichtingendiensten die belast zijn met terrorismebestrijding (500 bij de algemene directie binnenlandse veiligheid, 500 bij de centrale territoriale inlichtingendienst en 100 bij de directie inlichtingen van de prefectuur van Parijs).

- 425 miljoen euro zal de eerstvolgende 3 jaar worden vrijgemaakt voor investeringen, materiële voorzieningen en het in werking stellen van dit actieplan, waarvan 233 miljoen euro voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en 181 miljoen euro voor het ministerie van Justitie.

gepubliceerd op 20/08/2015

naar boven