Antoinette Guhl brengt een bezoek aan Nederland (25 mei 2016) [fr]

Tijdens haar verblijf in Nederland bracht Antoinette Guhl, adjunct-burgemeester van Parijs, belast met sociale en solidaire Economie, sociale Innovatie en circulaire Economie, een bezoek aan het Amsterdam Energie Bedrijf (AEB).
Deze publieke onderneming van de stad Amsterdam gebruikt de technologie van het bedrijf Inashco om afval te hergebruiken en de impact op het milieu te verkleinen.

Dit innoverende centrum voor energieterugwinning dat elektriciteit, warmte en biologisch gas produceert, investeert op dit moment in de terugwinning en het rendement van afvalresten, door de bodemas om te vormen tot een duurzame alternatieve grondstof (ijzervrije metalen, bouwmateriaal voor wegdek) met behulp van een technologisch proces waardoor de bodemas wordt gezuiverd van vervuilende stoffen.

Tijdens deze interessante en informatieve ontmoeting is uitgebreid uitgewisseld over de voordelen van circulaire economie, als het gaat om afvalhergebruik en omvorming van afval naar duurzame grondstoffen en energiebronnen.

gepubliceerd op 30/05/2016

naar boven