Dienst Politie Samenwerking [fr]

DCI - JPEG

1/ Directie Internationale Samenwerking: DCI

De Directie Internationale Samenwerking (D.C.I.) werd op 1 september 2010 opgericht om te fungeren als gemeenschappelijke directie van de politie en de gendarmerie. In het kader van de door de staat ingestelde Dienst Internationale Politiesamenwerking, spannen deze zich samen in om de burgers en hun belangen beter te kunnen beschermen.

Een internationaal antwoord op de vele uitdagingen van een wereld in verandering

Om beter weerstand te kunnen bieden tegen bedreigingen die buiten onze grenzen ontstaan, zoals terrorisme, internationale georganiseerde criminaliteit, illegale handel in drugs of wapens, cybercriminaliteit etc., moet de samenwerking tussen landen worden versterkt. In Frankrijk is het netwerk van attachés voor binnenlandse veiligheid (ASI) een efficiënt middel voor bilaterale of multilaterale samenwerking. Het netwerk bestaat uit 250 politieagenten en gendarmes die over 92 ambassades in 156 landen verdeeld zijn.

Een taak van coördinatie en actie

De D.C.I. draagt bij aan de toepassing van de internationale strategie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de uitvoering van het buitenlands beleid van Frankrijk op het gebied van binnenlandse veiligheid. Met uitzondering van kwesties die enkel tot de bevoegdheid van de inlichtingendienst behoren, verzorgt en coördineert de D.C.I. de operationele, technische en institutionele samenwerking. Om haar taken te kunnen uitvoeren, steunt de DCI zowel op centrale diensten als op in het buitenland gevestigde gedecentraliseerde diensten, zoals de Dienst Politie Samenwerking (S.S.I.) en de politieagenten en gendarmes die in het/de betreffende land(en) gestationeerd zijn.

Streven naar samenhang en efficiency

De oprichting van de D.C.I. heeft het mogelijk gemaakt de kosten te verminderen en de prestaties te verbeteren door in een en dezelfde structuur de belangrijkste spelers van de internationale politiesamenwerking bijeen te brengen.

JPEG

2/ Binnenlandse Veiligheidsdienst : De attaché binnenlandse veiligheid (A.S.I.)

De attaché geeft advies aan de ambassadeur betreffende alle vraagstukken met betrekking tot de binnenlandse veiligheid. Hij stimuleert en coördineert de bilaterale en de multilaterale veiligheidssamenwerking, vooral het technische, operationele en institutionele aspect. De attaché binnenlandse veiligheid is een diplomaat. Hij voert het samenwerkingsbeleid uit van het ministerie van Binnenlandse zaken in overeenstemming met de algemene koers van het Frans buitenlands beleid. Als vertegenwoordiger van de Franse politie en gendarmerie, is de A.S.I. in het buitenland de contactpersoon van de lokale politieautoriteiten. Hij stelt samenwerkingsprogramma’s voor en voert deze uit, ondersteunt de Franse gemeenschap ter plaatste en draagt met zijn acties bij aan de binnenlandse veiligheid van Frankrijk.

De taken van de Franse Dienst Politie Samenwerking (S.S.I)

Om zijn taken uit te voeren kan de ASI worden bijgestaan door een adjunct attaché binnenlandse veiligheid, verbindingsofficieren, internationale technische deskundigen en medewerkers van de Franse politie of gendarmerie waarvan hij alle activiteiten coördineert enleidt. De dienst wisselt operationele informatie uit met de politie van het land waar de S.S.I. is gestationeerd, vooral met betrekking tot internationale criminaliteit (illegale immigratie, georganiseerde misdaad, terrorisme, illegale handel in drugs, wapens en mensen…). De dienst vormt een belangrijke schakel in de uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel en doet mee aan de begeleiding van de internationale rogatoire commissies. De S.S.I. draagt ook bij aan de promotie van de Franse industrie op het gebied van veiligheidsinstallaties en ondersteunt de Franse gemeenschap ter plaatse. Met zijn dagelijkse acties en het voorbereiden van bilaterale of multilaterale samenwerkingsovereenkomsten levert de S.S.I. een directe bijdrage aan de binnenlandse veiligheid van Frankrijk.

3/ De Franse Dienst Politie Samenwerking (S.S.I.) in Nederland

De dienst is sinds 1995 in de ambassade van Frankrijk gehuisvest en heeft als taak nauwe banden te smeden tussen de Franse (politie en gendarmerie) en Nederlandse politiediensten. Op 20 april 1998 werd in Den Haag een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Franse Ministère de l’Intérieur en de Nederlandse ministeries van Binnenlandse zaken en Justitie. Deze overeenkomst vormt de basis van de bilaterale samenwerking tussen beide landen en omschrijft de prioriteiten van het samenwerkingsprogramma.

Om zijn taken te kunnen uitvoeren, bestaat de S.S.I. uit de ASI, een assistent, 3 verbindingsofficieren die hun bevoegdheden in de hele Benelux uitoefenen, en een secretaresse. Een officier is deskundig op het gebied van georganiseerde misdaad en twee officieren op het gebied van illegale handel in verdovende middelen. Zij zijn opgenomen in Nederlandse politieteams. Een verbindingsofficier, deskundig op het gebied van immigratie, is gestationeerd in Brussel (verbonden aan de SSI van België).

Attaché binnenlandse veiligheid (ASI), hoofd van de SSI: Commissaire Divisionnaire David PAYRARD

Adjunct attaché binnenlandse veiligheid, verbindingsofficier georganiseerde misdaad: Capitaine de Police Béatrice ROSE

Verbindingsofficier, Maastricht: Brigadier de police Patrick DIAKITE

Verbindingsofficier, Breda: Adjudant-chef François-Xavier RUNNER

Assistent ASI: Brigadier-Chef Benoît BERNIERE

Secretaresse: Angélique LETSCH

Adres: Ambassade de France, Anna Paulownastraat 76, 2518 BJ Den Haag.

Telefoon (receptie): 0031 (0)70.312.58.00

Fax: 0031 (0)70.312.57.74

Email: www.interieur.gouv.fr

gepubliceerd op 13/10/2015

naar boven