Attractiveness recognized, French innovation acclaimed! [fr]

GIF

ENGLISH

Press Release (Paris, June 4, 2019)

The “France Attractiveness Survey” published by EY today records the international investments made in Europe each year and analyzes the perception that foreign economic decision-makers have of our country; as such, it measures real and perceived attractiveness compared with France’s leading competitors.

Against a backdrop of falling investment decisions in Europe (-4% of projects recorded between 2017 and 2018) France confirmed its attractiveness, coming in second place of host countries in Europe, and recapturing the rank it had previously lost in 2010. With growth in projects of 1%, compared with a decrease of 13% in the United Kingdom and Germany, France posted 1,027 recorded projects and continues to build its image with economic decision-makers.

The image of an industrial and innovative France emerges in this barometer, with a strong dynamic of R&D investments and the maintenance of France’s industrial leadership of Europe. For the first time, France is ranked first among European countries as a destination for innovative investments (with 144 projects), bringing together more innovative projects than Germany and the United Kingdom combined.

PNG

France also confirmed its leadership as a host country for industrial investments in Europe, with 339 recorded projects, or 5% more than in 2017, as it continued to hold top spot for more than 15 years.

PNG

The perception survey that completes the report shows that since the start of 2019, France’s image has remained positive, despite a difficult social climate; 80% of investors set up in France declare themselves to be satisfied or very satisfied with their investments in France, while also highlighting that France must pursue its efforts to increase its attractiveness in fields as varied as education and training; reducing labor costs; reducing taxation; and supporting SMEs and mid-size companies.

PNG

France is modernizing its economy and investors are sensing this strongly as they make long-lasting investments in our country. These results can be read coherently with the record year for foreign investment recorded by Business France. The support provided by the government to high-tech industries and innovative projects, even though it must always be constantly supported, is helping our teams at Business France to convince people, and is helping investors to choose France as a destination for their European operations,” said Christophe Lecourtier, CEO of Business France.


“France is convincing more and more decision-makers. The reforms being led and confirmed by the French government show the collective will that exists to make our country more competitive and attractive. The successes of VivaTech and Tech For Good, as well as the emergence of future unicorns, clearly positions France as a European leader in innovation, as shown by the 144 R&D investment projects recorded by this report. From my recent meetings with investors in Hong Kong, Singapore, Berlin and New York, I know that this strong message about a France on the move is being heard. We remain strongly committed to make the potential of France better known, which is particularly necessary work with our non-European partners. We have to capitalize on this!” said Pascal Cagni, Chairman of the Board of Business France.

NEDERLANDS

Attractiviteit erkend, Franse innovatie volop geprezen!

Persbericht van Business France (Parijs, 4 juni 2019)

De “attractiviteitsbarometer van Frankrijk” die EY vandaag heeft gepubliceerd, registreert elk jaar de internationale investeringen in Europa en analyseert de perceptie van buitenlandse economische besluitvormers over Frankrijk; de barometer meet op die manier de feitelijke en waargenomen attractiviteit in vergelijking met de belangrijkste concurrenten van Frankrijk.

In een context van een afnemend aantal investeringsbeslissingen in Europa (-4% geregistreerde projecten tussen 2017 en 2018), eindigt Frankrijk op de tweede plek op de ranglijst van gastlanden in Europa, die het in 2010 verloor, en bevestigt daarmee zijn attractiviteit. Frankrijk telt 1.027 geregistreerde projecten en blijft zijn imago bij de economische besluitvormers ontwikkelen. Het aantal projecten in Frankrijk is met 1% gestegen, terwijl dat van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland met 13% is gedaald.

De barometer laat een beeld zien van een industrieel en innovatief Frankrijk met een sterk groeiend aantal O&O-investeringen en de instandhouding van het industriële leiderschap van Frankrijk in Europa. Frankrijk staat (met 114 projecten) voor het eerst op de eerste plaats van de lijst met Europese landen als bestemming voor innovatieve investeringen en telt meer innovatieve projecten dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen.

Ook bevestigt Frankrijk zijn leidende positie als gastland voor industriële investeringen in Europa met 339 geregistreerde projecten, hetgeen neerkomt op een stijging van +5% ten opzichte van 2017. Frankrijk staat al meer dan 15 jaar op de eerste plaats.

Uit de perceptie-enquête van de barometer blijkt dat het imago van Frankrijk sinds het begin van 2019 positief is gebleven, ondanks een moeilijk sociaal klimaat; 80% van de investeerders die in Frankrijk is gevestigd, verklaart tevreden of zeer tevreden te zijn met hun investeringen in Frankrijk, maar benadrukt ook dat Frankrijk zich moet blijven inspannen om zijn attractiviteit te vergroten op het gebied van onderwijs en opleiding, om arbeidskosten te verlagen, om belastingen te verlagen en om het mkb en middelgrote ondernemingen te ondersteunen.

"Frankrijk is zijn economie aan het moderniseren en investeerders merken dit duidelijk door hun duurzame investeringen op ons grondgebied. Deze resultaten hangen samen met het recordjaar op het gebied van buitenlandse investeringen die geregistreerd zijn door Business France. De steun van de overheid aan hightech industrieën en innovatieve projecten helpt onze teams van Business France om investeerders te overtuigen en te helpen met het kiezen van Frankrijk als bestemming voor hun Europese activiteiten.”
- Christophe Lecourtier, Directeur-generaal van Business France.

"Frankrijk overtuigt steeds meer beleidsmakers. De hervormingen die door de regering zijn doorgevoerd en bevestigd, tonen de collectieve wil aan om ons land steeds concurrerender en aantrekkelijker te maken. Dankzij het succes van VivaTech en Tech For Good en de opkomst van toekomstige startups is Frankrijk duidelijk een Europese leider op het gebied van innovatie: de 144 O&O-investeringsprojecten die in dit rapport worden genoemd, bevestigen dit. Door mijn recente ontmoetingen met investeerders in Hongkong, Singapore, Berlijn en New York weet ik dat deze krachtige boodschap van een Frankrijk in beweging wordt gehoord. Wij blijven ons volledig inzetten om het Franse potentieel onder de aandacht te brengen, hetgeen vooral noodzakelijk is met betrekking tot onze niet-Europese partners."
- Pascal Cagni, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Business France.

- https://www.ey.com

gepubliceerd op 04/06/2019

naar boven