Begrotingstekort Frankrijk in 2015 met 15 miljard gedaald [fr]

Frankrijk heeft zijn begrotingsdoelstellingen voor 2015 behaald, zo maakten minister van Financiën Michel Sapin en staatssecretaris van Begrotingszaken Christian Eckert bekend. Het begrotingstekort bedraagt nu 70,5 miljard euro, 15 miljard euro minder dan in 2014. Daarmee is het laagste bedrag sinds 2008 bereikt.

Dankzij de strenge controle van de uitgaven en de stijging van de inkomsten, bedraagt het begrotingstekort bijna 4 miljard euro minder dan in de oorspronkelijke begrotingswet was vastgesteld (74,4 miljard euro).

Strenge controle van uitgaven

Dankzij de ingevoerde bezuinigingen zijn de uitgaven, exclusief schulden en pensioenen, in vergelijking met vorig jaar met 1,4 miljard euro gedaald, en de totale uitgaven zelfs met 1,8 miljard euro.

Met een geleidelijk terugdringen van het begrotingstekort en de financiering van prioriteitsgebieden, waaronder binnenlandse veiligheid, het terugdringen van inkomstenbelasting en verdergaande lastenverlichting voor bedrijven, heeft de Franse overheid zijn doelstellingen behaald.

Stijging van inkomsten

Bovendien waren de inkomsten van de Franse staat 1,2 miljard euro hoger dan in de vooruitzichten was vastgesteld.

Deze resultaten voor 2015 bevestigen de berekening van het begrotingstekort van alle overheidsinstanties (staat, sociale zekerheid, lokale overheden) van 3,8% van het BBP in 2015.

- Voor meer informatie : http://www.economie.gouv.fr

gepubliceerd op 20/01/2016

naar boven