Belasting van digitale reuzen [fr]

Minister Bruno Le Maire roept Europese parlementariërs en burgers op tot het steunen van de belasting van digitale reuzen.

De minister van Economie en Financiën, Bruno Le Maire, bezoekt vandaag het Europees Parlement waar hij tijdens een hoorzitting van gedachten wisselt met de commissies Economie en Fiscaliteit (ECON en TAX3). Vervolgens neemt hij deel aan een bijeenkomst met parlementariërs en eurocommissarissen over digitale fiscaliteit. Ten slotte gaat hij samen met de eurocommissaris voor mededinging, Margrethe Vestager, in gesprek met Europese burgers over de economische soevereiniteit van Europa.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een richtlijn die als doel heeft de digitale economie op een eerlijkere manier te belasten. Over deze richtlijn wordt momenteel onderhandeld en het Oostenrijkse voorzitterschap hoopt dat de ministers van Financiën van de lidstaten voor het einde van het jaar een akkoord zullen vinden.

Hieronder de Nederlandse vertaling van een artikel waarin Bruno Le Maire pleit voor belastingrechtvaardigheid.

BELASTING VAN DIGITALE REUZEN

De opkomst van de economie van de 21e eeuw voltrekt zich onder onze ogen. Deze nieuwe economie, aangedreven door digitalisering en transparantie, zit vol beloften. We moeten echter nog steeds de regels vastleggen die zorgdragen voor een betere verdeling van de rijkdom, een betere sociale en fiscale rechtvaardigheid en een betere bestrijding van buitensporige concentratie van kapitaal en kennis, die in handen zijn van slechts enkelen.

Belastingrechtvaardigheid is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan en de ontwikkeling van democratieën. Sinds de Britse, Amerikaanse en Franse revoluties worden er namens het volk belastingen geheven. Belastingheffing gaat over de financiering van overheden uit naam van het algemeen belang. Daarom is het voor de toekomst van onze democratieën van essentieel belang dat iedereen zijn rechtvaardige deel van de belastingen betaalt. Nu is dit echter niet het geval.

In nauwelijks 10 jaar tijd heeft een handvol grote digitale bedrijven met een ongekende snelheid ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. Ze maakten het ons mogelijk om de wereld binnen handbereik te hebben, om in een paar klikken toegang te krijgen tot welke informatie dan ook en om onze communicatie te versnellen. Ze hebben ons leven en onze manier van consumeren veranderd. Deze bedrijven innoveren en creëren banen.
Wij verwijten hen niet dat zij succes hebben. Daarentegen verwijten we hen een schrijnende onrechtvaardigheid: de enorme kloof tussen de rijkdom die zij creëren via onze persoonlijke gegevens of de infrastructuur waarvan zij profiteren en de belastingen die zij in ruil daarvoor betalen.

Tot nu toe hebben we deze onrechtvaardigheid liever genegeerd dan bestreden. Wij gaven er de voorkeur aan om onze bedrijven 14 procentpunten meer belasting te laten betalen dan deze digitale reuzen. Wij hebben getolereerd dat deze bedrijven zich verrijken aan onze gegevens, zonder enige echte tegenprestatie.

Deze bedrijven maakten gebruik van onze passiviteit. Terwijl zij de wereld veranderden, zijn wij niet mee veranderd. Zij maakten gebruik van ons onvermogen om gezamenlijk onze gedateerde belastingregels aan te passen. Deze regels zijn blijven steken in de situatie van de 20ste eeuw waar belastingen hoofdzakelijk op basis van fysieke aanwezigheid worden berekend.

We moeten nu in beweging komen. Omdat het dringend is. Achter technische debatten schuilt een realiteit. Jaar na jaar heeft deze oneerlijke concurrentie de innovatie verzwakt, de ambitie van ondernemers aangetast en onze overheidsfinanciën verslechterd.

Deze situatie is vooral nadelig voor iedereen die zijn rechtvaardige aandeel aan belastingen betaalt. Als de bedrijven die het meeste verdienen de belastingen ontlopen, heeft dat als eenvoudig gevolg dat alle andere bedrijven en burgers meer belasting moeten betalen. Uiteindelijk zullen we niet langer in staat zijn om diensten te financieren die essentieel zijn voor het algemeen belang.

Daarom moeten we nu optreden, om in te spelen op de vraag van de Europese bevolking naar rechtvaardigheid en efficiëntie. Wij kunnen dit niet alleen bereiken, ieder land voor zich, met onze eigen specifieke fiscale kenmerken. Omdat deze bedrijven voordeel trekken uit onze verschillen, door het ene land tegen het andere uit te spelen.

Europa is in de positie om als eerste dingen te veranderen. Omdat we ons algemene belang alleen op Europees niveau kunnen verdedigen: we hebben dat gedaan door onze persoonsgegevens te beschermen, door het auteursrecht te beschermen, we moeten nu hetzelfde doen om de fiscale rechtvaardigheid te herstellen.

Al meer dan een jaar lang lopen verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, voorop in deze strijd.

Sommigen vertelden ons dat dit onmogelijk was, dat er unanimiteit nodig was om de belastingregels te wijzigen. Sommigen vertelden ons dat niemand ooit in staat zou zijn om de 28 landen van de Europese Unie te overtuigen en vooral niet de landen die het meest van deze situatie profiteren.

Tot op heden hebben we al meer dan 20 lidstaten kunnen overtuigen van een eenvoudige en doeltreffende oplossing: een belasting van 3% op de omzet van de grootste digitale bedrijven. Wij willen aan het einde van het jaar overeenstemming bereiken over een wetstekst van de Europese Commissie en dat deze zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht wordt.

Natuurlijk is het niet perfect, het zou ideaal zijn om tot een wereldwijde oplossing te komen. Maar daar zullen we alleen in slagen als we in staat zijn om deze tijdelijke oplossing op Europese schaal tot stand te brengen. Nooit eerder waren we zo dicht bij het herstel van gerechtigheid, dus waarom zouden we altijd uitstellen tot later wat we nu al kunnen corrigeren?

De Europese bevolking tolereert deze status-quo niet langer. Europese burgers hebben genoeg van besloten vergaderingen, conferenties van deskundigen en Europese toppen zonder dat er ook maar één besluit wordt genomen. Het is tijd om besluiten te nemen.

We moeten ons collectief bewust worden van deze onrechtvaardigheid en handelen. Zes maanden voor de Europese verkiezingen hebben we de kans om te bewijzen dat Europa het dagelijks leven van de Europeanen kan verbeteren. Laten we deze kans grijpen. Het is tijd.

gepubliceerd op 23/10/2018

naar boven