Bericht van Florence Parly, minister van de Strijdkrachten, Operatie ALBATROS [fr]

Bericht van Florence Parly, minister van de Strijdkrachten, Operatie ALBATROS (Parijs, donderdag 21 september 2017)

De reeks van ongekende orkanen die de Antillen hebben geraakt heeft aanzienlijke schade aangebracht aan goederen en personen in een groot gebied. Aangezien er grote behoefte aan hulp is, moet de internationale coördinatie van alle benodigde noodhulpmiddelen versterkt worden, om de getroffenen te helpen.

Dit is de reden waarom, op ons initiatief, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben besloten tot de oprichting van een driedelige militaire structuur die tegemoet komt aan deze behoefte aan coördinatie. Florence Parly, minister van de Strijdkrachten, verwelkomt dit voorbeeld van Europese en militaire samenwerking, en bedankt onze partners en bondgenoten voor hun inzet in dit coördinatiemechanisme ten dienste van de getroffenen van deze reeks orkanen.

Deze structuur, genaamd Multinational Caribbean Coordination Cell (MNCCC), zal zich richten op het tot stand brengen en het in real-time volgen van de logistieke situatie in het gebied, om te kijken hoe we de verschillende nationale operaties kunnen bundelen en optimaliseren ten behoeve van de verschillende nationale lopende operaties en van alle andere actoren die hier behoefte aan kunnen hebben (institutionele actoren, internationale en niet-gouvernementele organisaties).

Twee coördinatiecentra, die bemand zijn door militair personeel van elk land, zijn opgezet: een strategisch echelon in Europa en een operationeel echelon in Curaçao (Nederlandse Antillen). Het strategische echelon is verantwoordelijk voor de synthese, met als doel het militaire strategische vervoer van de drie landen te bundelen. Het operationeel echelon waarborgt de synthese en houdt toezicht op de inzet, voorzieningen, middelen en de militaire lucht- en zeevaart in het hele Caribische gebied.

De naam van deze operatie, die tegemoet komt aan de vele behoeften ter plaatse, is ALBATROS. De eerste elementen van het operationele echelon worden op donderdag 21 september ingezet, om zo snel mogelijk de eerste operationele capaciteit te bereiken.

Perscontact : Kabinet minister van de Strijdkrachten

Pers en communicatie

Tél : 01 42 19 67 16 - Fax : 01 42 19 41 71

cc9-sec@cabinet.defense.gouv.fr
DICoD

Perscentrum

Tél : 09 88 67 33 33 presse@dicod.defense.gouv.fr

gepubliceerd op 21/09/2017

naar boven