Bescherming van cultureel erfgoed in conflictgebieden – Resolutie van Frankrijk en Italië aangenomen (24 maart 2017) [fr]

Audrey Azoulay, Minister van Cultuur en Communicatie, presenteerde op vrijdag 24 maart 2017 ten overstaande van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York, de ontwerpresolutie, ingediend door Frankrijk en Italië, over de bescherming van cultureel erfgoed in een periode van gewapende conflicten.

Voor de eerste keer nam de Veiligheidsraad, in aanwezigheid van de directeur-generaal van de UNESCO, een resolutie aan die volledig gewijd is aan de bescherming van erfgoed in conflictgebieden, zonder geografische beperkingen en voor alle verschillende soorten bedreigingen (vernietiging, diefstal en plundering, illegale handel).

Met de vernietiging van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten probeert men de herinnering te vernietigen aan de volkeren die op andere manieren al zijn geteisterd.
De resolutie 2347 bevat specifieke operationele aanbevelingen, die zowel de bestrijding van terrorisme als andere aspecten betreffen, voor de concrete verbetering van het internationale dispositief voor de bescherming van erfgoed.

Dit is een belangrijke stap. De internationale gemeenschap wijst hiermee opnieuw op de uitdagingen die gepaard gaan met de bescherming van cultureel erfgoed. Als gemeenschappelijk goed van de mensheid, is het ook de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om het te beschermen.

Deze resolutie is een voortzetting van de internationale conferentie in Abu Dhabi over de bescherming van bedreigd cultureel erfgoed, die in december 2016 werd georganiseerd door Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten, onder auspiciën van de President en onder het toezicht van Jack Lang. Zo neemt de resolutie de twee belangrijkste operationele resultaten van de conferentie van Abu Dhabi over: de oprichting van een internationaal fonds en de organisatie van een netwerk van opvanghuizen voor bedreigd cultureel erfgoed.

De unanieme goedkeuring van deze basistekst weerspiegelt de mobilisatie van de internationale gemeenschap op het hoogste niveau. De UNESCO en vele landen sloten zich bij de resolutie aan, waaronder Italië, die de resolutie samen met Frankrijk heeft ontworpen, en de Verenigde Arabische Emiraten.

De vergadering van de Veiligheidsraad gaat enkele dagen vooraf aan de bijeenkomst van de ministers van Cultuur van de G7-landen, die op uitnodiging van Italië zal worden gehouden in Florence op 30 en 31 maart. Tijdens deze vergadering wordt ook aandacht besteed aan het belang van de bescherming van erfgoed in conflictsituaties, zodat de geschiedenis en het geheugen van de mensheid kan worden beschermd en doorgegeven.

gepubliceerd op 23/08/2017

naar boven