Bestrijding van geweld tegen vrouwen: een campagne om gedrag te veranderen [fr]

Op 30 september lanceerde de Franse regering de communicatiecampagne “Réagir peut tout changer” (reageren kan alles veranderen), die gericht is op de omgeving van slachtoffers en op getuigen van gendergerelateerd en seksueel geweld. Het is niet langer voldoende om het aan de kaak te stellen: het is nu noodzakelijk om gedragsverandering teweeg te brengen.

In 2017 bestempelde de Franse president gendergelijkheid als “belangrijk speerpunt van de vijfjarige ambtstermijn”. Voor 2018 is er prioriteit gegeven aan de strijd tegen gendergerelateerd en seksueel geweld, gezien de cruciale problematiek die daarmee verband houdt.

Vier filmpjes die deel uitmaken van “Réagir peut tout changer”-campagne laten verschillende geweldsvormen zien (gendergerelateerd of seksueel, verbaal of fysiek) en in welke context deze plaatsvinden (in de privésfeer, op het werk, op school of in openbare ruimtes).

Daarnaast komen mensen die te maken hebben gehad met gendergerelateerd en seksueel geweld aan het woord in 1 minuut durende filmpjes (slachtoffers, getuigen, professionals, enz.).

Door het delen van ervaringen, wil de regering iedereen aanmoedigen om actie te ondernemen.

Op de website http://stop-violences-femmes.gouv.fr/ staat de “Je suis témoin”-rubriek (ik ben getuige) waar informatie staat over hoe er gehandeld dient te worden in een situatie waarin gendergerelateerd en seksueel geweld zich voordoet.

Nieuwe straffen ter bestrijding van gendergerelateerd en seksueel geweld

Deze campagne maakt deel uit van de doortastende maatregelen die de regering al meer dan een jaar neemt om alle vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden, in het bijzonder door middel van de wet ter versterking van de strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld, die op 3 augustus jl. werd afgekondigd:

- Verlening van de verjaringstermijn van 20 naar 30 jaar voor seksuele misdrijven tegen minderjarigen;
- Bestrijding van “raids numériques” (groepscyberpesten) door internetgebruikers te straffen die het gezamenlijk op een slachtoffer hebben gemunt;
-  Bestrijding van straatintimidatie: strafbaarstelling van aanstootgevend seksistisch gedrag, dat wordt bestraft met een boete van 90 tot 750 euro;
- Opening van een online meldingsplatform voor slachtoffers van geweld, intimidatie en discriminatie om te indienen van klachten te vergemakkelijken: het slachtoffer kan het geweld dat hij of zij heeft ondergaan melden zonder ervoor te hoeven reizen, via een interactief gesprek (24/7) met een speciaal hiervoor opgeleid persoon.

Bron: www.gouvernement.fr

gepubliceerd op 05/10/2018

naar boven