Bezoek Franse parlementariërs aan Nederland – Onderzoek naar sociale diversiteit in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs (11 en 12 juni 2015) [fr]

In het kader van een Frans onderzoek naar overheidsbeleid ten gunste van sociale diversiteit in het onderwijs, hebben de heren Yves Durant, afgevaardigde van het departement Nord (SRC) en Rudy Salles, afgevaardigde van het departement Alpes maritimes (UDI) samen met Cédric Gabriel, adviseur bij het secretariaat van de commissie Evaluatie en Controle Overheidsbeleid, op 11 en 12 juni een bezoek gebracht aan Nederland. De afgevaardigden wilden informatie inwinnen over de maatregelen die in Nederland op nationaal en lokaal niveau zijn genomen ter bevordering van sociale diversiteit op school.

Tijdens hun bezoek hebben de afgevaardigden gesprekken kunnen voeren met experts van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en met Nederlandse Kamerleden van de commissie Onderwijs. Ook hebben zij vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, onderzoekers, schooldirecteuren en deskundigen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ontmoet.

JPEG

Foto genomen op het gemeentehuis van Amsterdam, van links naar rechts

Nel Winkel, hoofd afdeling Onderwijs en Leerplicht bij de Gemeente Amsterdam
Laurent Alberti, ambassaderaad Samenwerking en Cultuur, ambassade van Frankrijk in Nederland
Yves Durand, afgevaardigde van het departement Nord
Delhia Timman, gemeenteraadslid Amsterdam
Rudy salles, afgevaardigde van het departement Alpes Maritimes
Fabienne Ricordel, Attachée voor Frans taalonderwijs/, ambassade van Frankrijk in Nederland

gepubliceerd op 17/06/2015

naar boven