Bezoek aan Den Haag van dhr. Michel Mercier, minister van Justitie en Vrijheid (29 september 2011) [fr]

De Franse minister van Justitie en Vrijheid, de heer Michel Mercier, heeft op 29 september 2011 een werkbezoek gebracht aan Den Haag.

De heer Mercier heeft met de voorzitter van het College van Eurojust, de heer Aled Williams, gesproken over de Europese justitiële samenwerking.

Hij heeft een bezoek afgelegd aan de voorzitter van het Internationaal Strafhof (ICC), de heer Sang-Hyun Song en bij die gelegenheid heeft de minister nogmaals de volledige steun van Frankrijk aan het optreden van het Strafhof uitgesproken.

De Franse minister heeft verder een onderhoud gehad met de heer Hisashi Owada, voorzitter van het Internationaal Gerechtshof (IGH), en met de heer Hans van Loon, secretaris-generaal van de Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH).

Michel Mercier et Ivo Opstelten - JPEG
dhr. Michel Mercier, minister van Justitie en Vrijheid en dhr. Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie - Foto: © Ambassade de France

Tot slot heeft de minister van Justitie en Vrijheid een gesprek gehad met zijn Nederlandse ambtgenoot de heer Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, over de perspectieven van de Frans-Nederlandse bilaterale samenwerking op justitieel gebied.

gepubliceerd op 06/10/2011

naar boven