Bezoek aan Nederland van François de Rugy, voorzitter van de Assemblée Nationale, op uitnodiging van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (12 april 2018, Den Haag) [fr]

JPEG - 763.7 kB
Accueil par Khadija Arib, Présidente de la Tweede Kamer

Op 12 april 2018 kwam de voorzitter van de Franse Assemblée Nationale samen met Bérengère Poletti, voorzitter van de Frans-Nederlandse parlementaire vriendschapsgroep, naar Den Haag.

JPEG - 479 kB
François de Rugy et Khadija Arib

Ze waren in het kader hiervan in gezelschap van een delegatie bestaande uit Olivier Connan, chef protocol van de Assemblée Nationale, Xavier Brun, diplomatiek adviseur, en Philippe Lalliot, ambassadeur van Frankrijk in Nederland.

JPEG - 427.5 kB
François de Rugy, Khadija Arib et Bérengère Poletti

Hij ontmoette de Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, de voorzitter van de contactgroep Frankrijk Sven Koopmans en meerdere Kamerleden van verschillende Nederlandse politieke partijen.

JPEG - 419.8 kB
Signature du Livre d’Or de la Tweede Kamer

Nu er in Frankrijk overleg plaatsvindt over de hervorming van de instellingen, kon deze ontmoeting bijdragen aan het debat door de twee parlementaire stelsels met elkaar te vergelijken. De ontmoeting sloot bovendien aan op de aanpak van de COSAC (Conferentie van in EU-zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen van de EU).

Met het oog op de uitwisseling van informatie en “best practices”, werden twee belangrijke aspecten ter sprake gebracht om met nieuwe parlementaire oplossingen te kunnen komen:

- de vooruitzichten voor constitutionele en parlementaire hervormingen;

- de toekomst van de Europese Unie in het kader van de Brexit.

De voorzitter van de Assemblée Nationale benadrukte de volgende essentiële boodschap: “Met het oog op de verschillende Europese uitdagingen moeten we eensgezind blijven en de dialoog nooit afbreken. Dat is de strekking van mijn ontmoeting met de contactgroep en de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken.”

Het bezoek versterkte de nauwe band tussen Frankrijk en Nederland, die de afgelopen maanden in het teken stond van een intensieve samenwerking tussen beide landen. Sinds de verkiezing van Emmanuel Macron is Mark Rutte drie keer in Frankrijk geweest. Op 21 maart, de dag vóór de Europese Raad, bracht de Franse president een bezoek aan Den Haag. Onlangs werd Kajsa Ollongren, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter gelegenheid van haar bezoek aan Parijs op 3 en 4 april, ontvangen door Nathalie Loiseau, Franse minister onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken.

gepubliceerd op 16/04/2018

naar boven