Bezoek aan Parijs van Stef Blok, Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken (4 december 2018, Parijs) [fr]

PNG - 877.3 kB
Stef Blok et Jean-Yves Le Drian - Photo © F. de La Mure MEAE

Jean-Yves Le Drian, Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, ontving op 4 december zijn Nederlandse ambtgenoot Stef Blok, met wie hij een bilaterale ontmoeting had en met wie hij het derde jaarlijkse Frans-Nederlands seminar over Europese kwesties opende.

De ministers brachten tijdens hun bilaterale ontmoeting Europese veiligheidskwesties ter sprake. Nederland is een belangrijke en betrokken partner op dit gebied, onder andere in het kader van het European Intervention Initiative en met betrekking tot de operaties op het Afrikaanse continent. Voorafgaand aan de ministeriële NAVO-bijeenkomst die op dezelfde dag in Brussel werd gehouden, bespraken Jean-Yves Le Drian en zijn ambtgenoot de follow-up van de Amerikaanse verklaringen over de toekomst van het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag. Wat de Iraanse nucleaire kwestie betreft, herinnerde de Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken aan de gehechtheid van Frankrijk aan de uitvoering van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), in overeenstemming met de internationale overeenkomsten en de internationale veiligheid, evenals de Europese inspanningen om de operationele financiële circuits met Iran te behouden en het onderhouden, zodat Iran kan blijven profiteren van de economische compensatieregelingen van de overeenkomst, op voorwaarde dat het land de overeenkomst volledig blijft naleven.

De ministers maakten de balans op van het voorstel voor een nieuw EU-mensenrechtensanctieregime, waaraan Nederland op 20 november jl. in Den Haag een seminar heeft gewijd.

Nathalie Loiseau, Franse minister onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor Europese Zaken, had ook een ontmoeting met Stef Blok om de kwestie met betrekking tot de Britse uittreding uit de Europese Unie en de huidige Europese kwesties te bespreken, onder andere in de context van de volgende zittingsperiode (2019-2024): begroting, rechtsstaat, migratie en klimaat in het bijzonder. Nathalie Loiseau en Stef Blok hadden het ook over de betrekkingen van de Europese Unie met de Westelijke Balkanlanden.

Het derde Frans-Nederlandse seminar over Europese kwesties ging dit jaar over burgerraadplegingen over Europa. In Frankrijk werden net als in Nederland vele publieke debatten georganiseerd over de toekomst van de Europese Unie in het kader van deze raadplegingen. Belanghebbenden uit de private sector, de politiek, overheidsdiensten en universiteiten namen deel aan het seminar om uitvoering uit te wisselen over de resultaten van Frankrijk en Nederland over de manieren waarop deze in de praktijk kunnen worden gebracht.

Bron: France Diplomatie

gepubliceerd op 05/12/2018

naar boven