Bezoek president Franse Republiek aan Nederland (20 januari 2014) [fr]

Foto’s : © Présidence de la République - L. Blevennec


Op 20 januari 2014 bracht de president van Frankrijk, François Hollande, op uitnodiging van Koning Willem-Alexander en de Nederlandse minister-president Mark Rutte, een officieel bezoek aan Nederland. President Hollande werd vergezeld door de ministers Pierre Moscovici (minister van Economische Zaken en Financiën), Stéphane le Foll (minister van Landbouw, Voedingszaken en Bosbeheer) en Thierry Repentin (minister onder de minister van Buitenlandse zaken, belast met Europese Zaken).

De Franse parlementariërs Bérengère Poletti (afgevaardigde en voorzitter van de contactgroep Frankrijk/Nederland van de Assemblée Nationale), Jean-Jacques Lozach (senator en voorzitter van de contactgroep Frankrijk/Nederland van de Senaat) en Philip Cordery (afgevaardigde van de Fransen in de Benelux) vergezelden de Franse president eveneens.

Na een ontvangst op Paleis Noordeinde door Zijne Majesteit de Koning en zijn echtgenote, Koningin Máxima, inspecteerde François Hollande de troepen tijdens een plechtigheid die plaatsvond achter het Paleis.

Op het Binnenhof werd François Hollande - in het Frans - begroet door beide voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer: Ankie Broekers-Knol en Anouchka van Miltenburg, waarna een bijeenkomst volgde die in het teken stond van de vriendschappelijke banden tussen beide parlementen.

Vervolgens werd president Hollande ontvangen door minister-president Rutte. Bij deze gelegenheid konden de talrijke gemeenschappelijke punten tussen onze beide landen worden besproken: de gezamenlijke geschiedenis, de gehechtheid aan Europa en de Europese waarden en ambities, maar ook de gemeenschappelijke doelstellingen die beide landen proberen te bereiken: uit de crisis komen, de terugkeer van de groei, het economisch herstel van de landen et het creëren van werkgelegenheid in veelbelovende sectoren. Op internationaal gebied bedankte president Hollande Nederland voor de inzet in Mali, in de vorm van het sturen van 400 militairen, naast de humanitaire hulp en trainingen ter plaatse.

Na afloop van hun gesprek legden de president en de minister-president een gemeenschappelijke verklaring af met betrekking tot het partnerschap tussen de twee landen. De verklaring heeft de vorm van een routekaart met als belangrijkste onderwerpen:
- De Europese Unie;
- Samenwerking op het gebied van cultuur en hoger onderwijs;
- Strategische en veiligheidsvraagstukken;
- Samenwerking op het gebied van binnenlandse veiligheid;
- Gedecentraliseerde samenwerking;
- De Nederlands-Franse Samenwerkingsraad.

Gemeenschappelijke verklaring over het partnerschap
tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden
:

PDF - 109.8 kB
Gemeenschappelijke verklaring over het partnerschap tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden

Op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander vond vervolgens een officiële lunch plaats op Paleis Noordeinde.

Daarna werd een bezoek gebracht aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en vond er een vergadering plaats met Ahmet Üzümcü (directeur-generaal), Saad Abdul Majeed Ibrahim AL-ALI (voorzitter van de Conferentie van Verdragspartijen en Ambassadeur van Irak in Nederland) en Olexandr Horin (voorzitter van de Uitvoerende Raad van de OPCW). François Hollande benadrukte bij deze gelegenheid zijn vastbeslotenheid met betrekking tot de verwijdering van alle bestaande chemische wapens en zijn waakzaamheid voor wat betreft het ontstaan van nieuwe voorraden.

Aan het einde van de middag werd de president verwacht bij een groot economisch evenement met forumdiscussies rond het thema “innovatie en duurzaamheid”. Na een ontmoeting met vijftien CEO’s van Nederlandse en Franse bedrijven, werd dit economische forum afgesloten door de president en de minister-president, waarbij zij hun gezamenlijke inzet voor maatregelen ten behoeve van stabiliteit en stimulering van groei in Europa in herinnering brachten. Bij deze gelegenheid werden verschillende economische overeenkomsten gesloten.

De president had vervolgens een ontmoeting met 500 in Nederland woonachtige, Franse burgers en benadrukte de rol die eenieder vervult als het gaat om de uitstraling van de Franse cultuur, de Franse taal en de Franse aanwezigheid in de wereld, in het bijzonder in Nederland.

De avond werd afgesloten met een diner in het museum Van Loon in Amsterdam.


REPORTAGE

Officiële lunch aangeboden door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander: Toespraak van de Franse President François Hollande (in het Frans)

- Volledige tekst van de toespraak (in het Frans) :

PDF - 47.1 kB
Déclaration lors du déjeuner officiel offert par S. M. le Roi Willem-Alexander à La Haye

- Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij de officiële lunch ter gelegenheid van het bezoek van President Hollande te Den Haag

Gezamenlijke persconferentie van De Franse President François Hollande en minister-president Mark Rutte (in het Frans)

- Volledige tekst van de persconferentie (in het Frans) :

PDF - 55.5 kB
Conférence de presse conjointe avec M. Mark Rutte Premier Ministre du royaume des Pays-Bas à La Haye

Bezoek aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW): Toespraak van de Franse President François Hollande (in het Frans)

- Volledige tekst van de toespraak (in het Frans) :

PDF - 46.3 kB
Discours lors de la visite de l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC)

Conclusie van de economische forumdiscussies met Nederlandse en Franse CEO’s : Toespraak van de Franse President François Hollande (in het Frans)

- Tekst van de toespraak (gesproken woord):

PDF - 53.7 kB
Discours lors du forum économique avec les chefs d’entreprise français et néerlandais à Amsterdam

Toespraak van de Franse president voor de Franse gemeenschap (in het Frans)

- Tekst van de toespraak (gesproken woord):

PDF - 54.5 kB
Discours devant la communauté française à Amsterdam

Op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte brengt de president van de Franse Republiek, François Hollande, op maandag 20 januari 2014 een bezoek aan Den Haag en Amsterdam.

Voorlopig programma

DEN HAAG

9:35 uur Officiële ontvangst door en gesprek met Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

10:30 uur Ontmoeting met de voorzitter van de Eerste Kamer, mw. Ankie Broekers-Knol, en de voorzitter van de Tweede Kamer, mw. Anouchka van Miltenburg.

11:05 uur Onderhoud met minister-president Mark Rutte, gevolgd door een gezamenlijke persconferentie.

13:10 uur Officiële lunch aangeboden door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

15:00 uur Bezoek aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

AMSTERDAM

17:30 uur Conclusie van de economische forumdiscussies met Nederlandse en Franse CEO’s, in aanwezigheid van minister-president Rutte.

18:15 uur Toespraak van de Franse president voor de Franse gemeenschap.

19:15 uur Officieel diner aangeboden door minister-president Mark Rutte.

RVD: Officieel bezoek president Franse Republiek (2)

Frans-Nederlands partnerschap in ’GO-Fresh project’

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven