Bezoek van Bernard Cazeneuve aan Nederland (25 januari 2016, Amsterdam) [fr]

JPEG

Bernard Cazeneuve, minister van Binnenlandse Zaken, nam op 25 januari deel aan de informele vergadering van de Raad “Justitie en Binnenlandse Zaken” (JBZ) in Amsterdam, georganiseerd door het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De vergadering stond in het teken van de vluchtelingencrisis en de strijd tegen het terrorisme. De minister heeft tijdens de vergadering de nadruk gelegd op de urgentie als het gaat om de uitvoering van de besluiten van de Europese Unie op dit gebied.

Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren: intensievere informatie-uitwisseling tussen de bevoegde instanties ter voorkoming van terroristische daden; bestrijden van radicalisering; een verbeterd gebruik van het Schengen-informatiesysteem; oprichting van een Europese taskforce voor de aanpak van valse Syrische paspoorten; strengere controles aan de buitengrens van de Europese Unie; de oprichting van een gezamenlijke Europese grens- en kustwacht, etc.

- Verklaring van Bernard Cazeneuve tijdens de JBZ-Raad in Amsterdam op 25 januari 2016

JPEG

gepubliceerd op 02/02/2016

naar boven