Bezoek van Dominique Perben aan Nederland (15 september 2005) [fr]

Na de ernstige vliegtuigongelukken van de afgelopen zomer, bezoekt Dominique Perben, minister van Verkeer, Openbare werken, Toerisme en Maritieme Zaken, zijn Europese collega’s met als doelstelling een gezamenlijke lijst op te stellen met verboden luchtvaartmaatschappijen in het Europese luchtruim. Op 14 september heeft hij een bezoek gebracht aan Den Haag voor een onderhoud met mevr. Peijs en mevr. Schultz van Haegen, respectievelijk minister en staatssecretaris van Verkeer in Nederland.

De ministers zijn het met name eens geworden over het belang van de hierna genoemde gezamenlijke acties om in korte tijd de veiligheid van het luchtruim in Europa te consolideren:

- Zich verzekeren dat elke staat zijn internationale verplichtingen nakomt door de rol van de OIBL, de Organisatie van Internationale Burgerlijke Luchtvaart en de Europese Unie te versterken. Deze organisatie zou meer middelen en bevoegdheden kunnen krijgen om, met inachtneming van de eigen bevoegdheden van deze landen, inspecties te verrichten in de lidstaten.
- Meer technische en economische informatie te vragen aan buitenlandse maatschappijen voordat er toestemming wordt verleend om op de Europese landen te vliegen en de technische informatie over deze maatschappijen te delen met de andere Europese staten. Er moeten eveneens meer inspecties plaatsvinden op buitenlandse luchtvaartuigen (SAFA programma).
- Een procedure instellen die het de lidstaten mogelijk maakt gezamenlijk te beslissen over het verbod van een maatschappij in het Europese luchtruim. Deze maatschappij zal op een gezamenlijke, voor iedereen toegankelijke, lijst worden gezet.
- Het beleid voor assistentie en technische samenwerking met niet-Europese landen consolideren, om te garanderen dat in alle landen de autoriteiten, die belast zijn met de controle, volledig hun verantwoordelijkheden kunnen uitoefenen.

Dominique Perben heeft al de steun gekregen van zijn Italiaanse, Belgische en Zwitserse ministers van Verkeer. Hij zal eveneens contact opnemen met zijn ambtgenoten tijdens de Raad van ministers van Verkeer op 6 oktober a.s. in Luxemburg en half oktober tijdens een ontmoeting met mevr. Alvarez, Spaanse minister van Verkeer.

Photo: © Communauté européenne, 2005

gepubliceerd op 22/08/2011

naar boven