Bezoek van Franse staatssecretaris Amélie de Montchalin aan Nederland (15 juni 2020, Den Haag) [fr]

Amélie de Montchalin, Franse staatssecretaris onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor Europese Zaken, brengt op 15 juni 2020 een werkbezoek aan Nederland.

Tijdens een ontmoeting met Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, zullen voornamelijk het Europees herstelplan en de Europese begroting voor 2021-2027 aan bod komen met het oog op de videoconferentie van de 27 ministers van Europese zaken die de volgende dag zal plaatsvinden en die de videoconferentie zal voorbereiden van de staatshoofden en regeringsleiders op 19 juni. De Franse staatssecretaris zal de noodzaak onderstrepen om snel te komen tot een ambitieus, op solidariteit gebaseerd akkoord, dat het mogelijk maakt om omvangrijke Europese steun te verlenen aan de sectoren en regio’s die het zwaarst door de crisis worden getroffen. De staatssecretaris zal er tevens aan herinneren dat het belangrijk is dat de begroting voor 2021-2027 in overeenstemming is met de Europese prioriteiten voor de lange termijn, met name met de programma’s die bijdragen aan de Europese soevereiniteit, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid, defensie en de ruimtevaart. De financiering van de begroting moet ook worden hervormd om nieuwe eigen middelen te creëren die overeenkomen met de Europese doelstellingen.

De ministers zullen de lessen bespreken die uit de crisis moeten worden getrokken om dit herstel deel uit te laten maken van een wederopbouwproject dat Europa meer soeverein, meer solidair en reactiever moet maken. De burgers moeten in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa nauw bij deze reflectie worden betrokken.

De staatssecretaris zal herinneren aan het belang van Europese coördinatie voor de opheffing van maatregelen aan de binnengrenzen, de hervatting van de intra-Europese toeristenstromen en het beheer van de buitengrenzen. Het doel van Frankrijk is om alle beperkingen aan de Franse binnengrenzen op 15 juni op te heffen.

Ten slotte zullen de twee ministers de toekomstige betrekkingen van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk, de eerbiediging van de rechtsstaat in de EU en de transparantie van de Europese besluitvormingsprocessen bespreken.

Ter gelegenheid van dit werkbezoek zal Amélie de Montchalin ook Nederlandse parlementariërs en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ontmoeten.

gepubliceerd op 12/06/2020

naar boven