Bezoek van Franse voorzitters van rechtbanken en hoofdgriffieren aan Nederland (18-20 september 2017, Den Haag en Rotterdam) [fr]

JPEG

Twintig Franse voorzitters van rechtbanken en hoofdgriffieren (belast met het bestuur van de rechtbank) brachten van 18 tot 20 september een bezoek aan Nederland in het kader van een cursus in het bestuur van rechtbanken, georganiseerd door de Ecole Nationale de la Magistrature en de Ecole Nationale des Greffes.

De deelnemers werden op de Ambassade ontvangen door de Ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Philippe Lalliot.

Na een presentatie over het Nederlandse rechtssysteem werden de cursisten op de Franse afdeling van Eurojust ontvangen voor een uiteenzetting van de missies en het belang van het werk van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking.

In het gerechtshof van Rotterdam gaven de afdelingsvoorzitter en verschillende Franstalige rechters presentaties over de manier waarop zij de Nederlandse gerechtshoven besturen.

gepubliceerd op 21/09/2017

naar boven