Bezoek van Hervé Gaymard, minister van Landbouw, aan Cees Veerman (Den Haag, 8 december 2003)

Hervé Gaymard, minister van Landbouw, Voeding, Visserij en Plattelandszaken heeft op maandag 8 december jl. een bezoek gebracht aan Helsinki (Finland), Kopenhagen (Denemarken) en Den Haag, om zich samen met zijn Europese ambtgenoten voor te bereiden op de Landbouw- en Visserijraad op 17, 18 en 19 december in Brussel.

De Raad zal zich hoofdzakelijk buigen over de verdeling van de TAC’s (toegestane vangsthoeveelheden), die de jaarlijkse hoeveelheid vis per soort in tonnen vaststellen, en over de vangstquotas (verdeling van de TAC’s over de lidstaten) voor 2004.

Daarnaast zal het herstelplan voor de kabeljauw- en heekbestanden aan de orde komen, een essentieel onderwerp voor Frankrijk en de landen die aan de Noordzee grenzen.

Na een werkbezoek aan Cees Veerman, heeft minister Gaymard uit naam van de Franse regering zijn Nederlandse ambtgenoot de onderscheiding van Commandeur van de Mérite Agricole overhandigd, tijdens een receptie op de residentie van de Franse Ambassade in Den Haag.

Hervé Gaymard werd vergezeld door twee parlementsleden, Alain Gerard, senator van het departement Finistère (Bretagne) en belast met het visserijbudget in de Senaat en Aimé Kergueris, gedeputeerde van het departement Morbihan (Bretagne), voorzitter van de studiegroep voor zeevraagstukken in de Assemblée Nationale (de Franse Tweede Kamer).

Meer informatie
- 08-12-03 : Toespraak van Hervé Gaymard bij de overhandiging van de onderscheiding van Commandeur van de Mérite Agricole aan Cees Veerman

gepubliceerd op 25/08/2021

naar boven