Bezoek van Kajsa Ollongren aan Parijs (3 april 2018, Parijs) [fr]

Nathalie Loiseau, Franse minister onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, ontving op 3 april 2018 Kajsa Ollongren, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De ministers spraken over de toekomst van de Europese Unie en in het bijzonder de burgerraadplegingen over Europa en de rechtsstaat. Mevr. Loiseau legde de nadruk op het feit dat Frankrijk belang hecht aan een intensieve dialoog met Nederland over Europese onderwerpen, die met name plaats zal vinden tijdens de volgende vergadering in Parijs, namelijk het Frans-Nederlandse seminar over Europese kwesties.

Nathalie Loiseau en Kajsa Ollongren hadden het daarnaast over de problematiek rondom informatiemanipulatie. Ook kwam de Frans-Nederlandse samenwerking aan bod in het kader van de wederopbouw van Sint-Maarten na de verwoestingen van Orkaan Irma. Verder hadden ze het over de plaats van de landen en gebieden overzee in het kader van de “post-Cotonou”-onderhandelingen betreffende de toekomst van de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-staten (landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan).

Kajsa Ollongren ging op 3 april op de uitnodiging in van Patrick Gérard, directeur van de Ecole nationale d’administration, om de school te bezoeken waar zij in het verleden zelf gestudeerd heeft. Ze gaf er een toespraak genaamd “Faire front pour l’ouverture”.

In aanwezigheid van Pieter de Gooijer, Ambassadeur van Nederland in Frankrijk en Pierre Thénard, directeur internationale betrekkingen van de ENA, bracht de vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe zwakke plekken ter sprake waar democratieën mee worden geconfronteerd, evenals de noodzaak om met collectieve oplossingen te komen om deze aan te kunnen pakken. In het publiek zaten vertegenwoordigers en vrienden van beide landen.

Ook verdedigde ze de Europese aanpak van veiligheids-, migratie- en klimaatkwesties. Om deze problemen aan te pakken, kunnen de democratieën bouwen op de inzet en deskundigheid van ambtenaren, waarover de vicepremier met veel lof sprak.

gepubliceerd op 09/04/2018

naar boven