Bezoek van Michel Barnier aan Nederland - 19 april 2005 [fr]

Verklaring van de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken - 15 april 2005

Michel Barnier, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, heeft op 19 april a.s. een bezoek gebracht aan Nederland. Dit bezoek had een multilateraal, maar tevens een Europees en bilateraal aspect.

"Voor wat betreft het multilaterale aspect, heeft de minister gesprekken gevoerd met de heer Pfirter, Directeur Generaal van het Technisch Secretariaat van de en met de Voorzitter van het Internationaal Strafhof (ICC), de heer Kirsch, met de heer Moreno Ocampo, Aanklager, en de heer Cathala, Greffier, van het Internationaal Strafhof.

Voor wat betreft het bilaterale aspect, had M. Barnier een zakenlunch met zijn Nederlandse ambtgenoot, Bernard Bot. Deze ontmoeting werd gevolgd door een gezamenlijke persconferentie. De gesprekken gingen voornamelijk over de belangrijkste Europese en internationale kwesties van algemeen belang. De minister gaf tevens een algemeen overzicht van onze uitstekende en dynamische bilaterale betrekkingen."

gepubliceerd op 27/09/2021

naar boven