Bezoek van Philippe Douste-Blazy (28 februari 2005) [fr]

Philippe Douste-Blazy, de Franse minister van Solidariteit, Volksgezondheid en Gezinszaken, heeft op 28 februari een bezoek gebracht aan Nederland en België. Hij heeft bij deze gelegenheid Premier Balkenende ontmoet met wie hij over het Europees Pact voor de Jeugd heeft gesproken. Hij is daarna naar Brussel vertrokken waar hij een bezoek heeft gebracht aan de heer Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie.

Vijf jaar geleden heeft Europa in Lissabon als doel gesteld een concurrentiegerichte economie op te bouwen met kennis als basis. Met het oog op de veroudering van Europa, is het vandaag de dag belangrijk om aan de Europese jeugd de middelen te geven om te slagen in hun sociale en professionele leven.

Daarom hebben Frankrijk, Duitsland, Zweden en Spanje een Europees Pact voor de Jeugd voorgesteld dat het mogelijk moet maken om de acties van de Europese Unie ten gunste van de jongeren op elkaar af te stemmen en nieuwe initiatieven te ondernemen voor het behoud van de Europese demografie. Het bestrijden van jongerenwerkloosheid, het bevorderen van scholing en mobiliteit zowel als het ontwikkelen van een beleid dat het mogelijk maakt om privéleven en professioneel leven met elkaar te verenigen, zijn de uitdagingen die de Europese Unie zal moeten aannemen om een kenniseconomie op te bouwen.

gepubliceerd op 23/08/2011

naar boven