Bezoek van Pierre Lellouche, staatssecretaris voor Europese Zaken, aan Nederland (25-26 november 2009) [fr]

Dhr Pierre Lellouche heeft onder meer een onderhoud gehad met dhr Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, dhr Frans Timmermans, staatssecretaris voor Europese Zaken, dhr Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie, mevr. Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, en mevr. Gerdi Verbeet, Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij heeft tevens van gedachten gewisseld met de leden van de Commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer.

M. Frans Timmermans et M. Pierre Lellouche - JPEG
dhr Frans Timmermans en dhr Pierre Lellouche

Nederland is vanaf het allereerste begin betrokken bij de Europese eenwording en enkele dagen voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de Klimaattop in Kopenhagen heeft de heer Pierre Lellouche met zijn Nederlandse gesprekspartners onder meer institutionele vraagstukken, de klimaatonderhandelingen en economische en financiële kwesties aan de orde gesteld, alsmede de justitiële en politiële samenwerking.

Dit bezoek was een goede gelegenheid specifiek het accent te leggen op het thema van de vorming van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Tijdens een bezoek aan Eurojust, Europees orgaan voor justitiële samenwerking, en Europol, Europese organisatie ter bestrijding van de georganiseerde misdaad, is gesproken over de perspectieven die het Verdrag van Lissabon biedt ten aanzien van de oprichting van een echte « Gemeenschappelijke Europese Justitie ». Op het gebied van de strijd tegen drugshandel heeft de staatssecretaris ter plaatse een team bestaande uit Nederlandse, Belgische en Franse politiemensen ontmoet, dat gedurende twee dagen belast was met het ontmantelen van een netwerk van drugshandelaars.

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven