Bezoek van Stéphane le Foll aan Nederland ter gelegenheid van de Informele bijeenkomst van landbouwministers (30 en 31 mei 2016) [fr]

JPEG - 230.7 kB
Source : http://www.pio.gov.cy

Stéphane Le Foll, Franse minister van Landbouw, bracht een bezoek aan Nederland ter gelegenheid van de Informele bijeenkomst voor landbouwministers die plaatsvond in Eindhoven – de geboortestad van de Nederlandse staatssecretaris van Landbouw, Martijn van Dam – en in Amsterdam op 30 en 31 mei. Tijdens deze bijeenkomst besproken de aanwezige ministers de verwachtingen van de lidstaten in de aanloop naar 2020, in het kader van een hervormd Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Voor de Franse minister moet het GLB van na 2020 aan drie objectieven voldoen:

1. Bijdragen aan een toenemende werkgelegenheid, op een innovatieve en groene manier;

2. Een antwoord bieden op de milieu- en klimaatproblemen en ten goede komen aan het evenwicht van de landbouwgebieden;

3. De veerbaarheid van de sector versterken om het hoofd te bieden aan onverwachte gebeurtenissen.

Betreffende dit derde punt deed Le Foll een voorstel voor de instelling van een middel ter ondersteuning van het fonds voor landbouwers, ter compensatie voor het “ongebruikte overschot van de Europese crisis”. De huidige crisis heeft laten zien dat een versterking van de verzekering, “een effectief ondersteuningsmiddel voor het fonds voor boeren”, absoluut noodzakelijk is. Parijs stelt voor dat deze de vorm aanneemt van een “verplichte verzekeringsspaarpot”. Volgens de minister is het “wenselijk dat een deel van de directe hulp die de boeren ontvangen tijdens goede jaren opzij wordt gezet om zo een reserve op te bouwen, dat gebruikt kan worden in moeilijke jaren”. Le Foll: “De instelling van een spaargeld geeft het GLB een contracyclische rol zonder tegen het principe van het jaarlijks budget in te gaan.”

Bron :
- http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/pac-post-2020-paris-propose-une-epargne-de-precaution-obligatoire-1,0,1392103865.html
- http://agriculture.gouv.fr/amsterdam-stephane-le-foll-presente-une-vision-et-des-propositions-concretes-pour-une-pac-post-2020

gepubliceerd op 01/06/2016

naar boven