Bezoek van de Franse staatssecretaris Frédéric Lefebvre aan Den Haag (30 augustus 2011) [fr]

De Franse staatssecretaris voor handel, ambacht, MKB, toerisme, diensten, vrije beroepen en consumptie, de heer Frédéric Lefebvre, heeft op dinsdag 30 augustus een werkbezoek gebracht aan Nederland met als thema vereenvoudiging van regelgeving en lastenvermindering voor bedrijven.

M. Lefebvre et M. Verhagen - JPEG
Dhr Frédéric Lefebvre en Dhr Maxime Verhagen

De staatssecretaris heeft ondermeer een onderhoud gehad met de Nederlandse minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer Maxime Verhagen, en met de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de heer Bernard Wientjes. Een ontmoeting met in Nederland gevestigde Franse bedrijven vormde de afsluiting van deze dag.

M. Wientjes et M. Lefebvre - JPEG
Dhr Bernard Wientjes en Dhr Frédéric Lefebvre

De heer Lefebvre heeft met zijn Nederlandse gesprekspartners gesproken over de noodzaak voor de concurrentiekracht van beide landen om meer aandacht te geven aan het terugbrengen van de administratieve lasten die op onze bedrijven rusten en als staat een heus partnerschap met hen te ontwikkelen. De staatssecretaris bracht zich op de hoogte van de aanpak van Nederland, dat grote ervaring heeft op dit gebied sinds een tiental jaren. Beide landen willen dat deze kwesties onderdeel worden van economisch beleid, niet alleen in Frankrijk en Nederland maar ook op Europees niveau.

© Foto’s Ambassade de France aux Pays-Bas

gepubliceerd op 29/09/2021

naar boven