Bezoek van de Franse Minister voor Werkgelegenheid, Arbeid en Arbeidsintegratie van jongeren (Den Haag, 20 en 21 september 2006) [fr]

De heer Larcher heeft een bezoek gebracht aan Den Haag op 20 en 21 september 2006.

De heer Larcher werd vergezeld door vertegenwoordigers van de Franse sociale partners en door enkele journalisten. Bij zijn bezoek stond het functioneren van de sociale dialoog in Nederland centraal. Zo heeft de minister zich op de hoogte kunnen stellen van de specifieke kenmerken van het beroemde “poldermodel”, het constante zoeken naar consensus op het gebied van economisch en sociaal beleid.

JPEG

De heer Larcher had een ontmoeting met de drie instanties die bij het bereiken van deze consensus betrokken zijn: de SER, de Stichting van de Arbeid en de regering, en had met name een langdurig onderhoud met zijn ambtgenoot de heer De Geus.

Het diner dat ter ere van hem was georganiseerd op de residentie van de Franse Ambassadeur in Nederland, gaf hem eveneens de mogelijkheid andere spelers die te maken hebben met het poldermodel (parlementariërs, specialisten), te raadplegen.

- L’actualité du Ministre

- internet site van het Ministerie voor Werkgelegenheid

gepubliceerd op 18/08/2011

naar boven