Bezoek van mevrouw Rachida Dati, Franse Minister van Justitie [fr]

De Franse minister van Justitie, mevrouw Rachida Dati, heeft op maandag 9 juni 2008 een bezoek aan Nederland gebracht.

Rachida Dati et Hirsch Ballin - JPEG

Dit bezoek had twee doelen :

1. Den Haag als Hoofdstad van het Internationaal Recht en de Europese strafrechtelijke samenwerking

JPEG

De Minister heeft een bezoek gebracht aan Europol, Eurojust en het Internationaal Strafhof waar zij de verantwoordelijke personen en de Franse vertegenwoordigers heeft ontmoet. Zij werd begeleid door een delegatie studenten om het belang van de Europese samenwerking op strafrechtelijk gebied onder hun aandacht te brengen.
Deze delegatie telt 5 toekomstige magistraten en 15 studenten uit een voorbereidingsklas voor de Ecole Nationale de la Magistrature (Magistratuurschool) : deze klas is in het najaar van 2007 opgezet voor uitmuntende studenten afkomstig uit een eenvoudig milieu. Een specifiek programma heeft deze studenten eveneens de mogelijkheid gegeven gedurende deze dag een bezoek te brengen aan Europol, Eurojust en het Internationaal Strafhof.

JPEG

2. Voorbereiding van het Franse EU-voorzitterschap

Mevrouw Dati had op haar verzoek tevens een ontmoeting met de Nederlandse minister van Justitie, de heer Ernst Hirsch Ballin, om met hem van gedachten te wisselen over de prioriteiten van het Franse EU-voorzitterschap, dat op 1 juli a.s. van start zal gaan.
Het Franse voorzitterschap zal de herziening van het Eurojust besluit implementeren, ten einde de operationale bevoegdheid van deze justitiele samenwerkingseenheid te vergroten.
Prioriteit zal onder andere gegeven worden aan de opleiding van magistraten en van justitiepersoneel.

Rachida Dati et Hirsch Ballin - JPEG

Dit was het tweede bezoek van minister Dati in Nederland ; in augustus 2007 heeft zij minister Hirsch Ballin reeds ontmoet en heeft toen tevens een TBS-kliniek bezocht.

gepubliceerd op 11/08/2011

naar boven