Bezoek van minister Hirsch Ballin aan Frankrijk (4 en 5 februari 2008) [fr]

Op uitnodiging van de Franse minister van Justitie, Rachida Dati, heeft minister Hirsch Ballin op 4 en 5 februari 2008 een bezoek gebracht aan Frankrijk. De ministers hadden elkaar al op 31 augustus 2007 in Den Haag ontmoet.

JPEG

Photos: Ministère de la Justice

Tijdens deze tweede ontmoeting tussen beide ministers bleek dat hun zienswijze veel overeen komt. Vooral voor wat betreft de constructie van de gemeenschappelijke juridische ruimte en de prioriteiten van het Franse EU-voorzitterschap. Deze ontmoeting heeft het eveneens mogelijk gemaakt ervaringen uit te wisselen op het gebied van strafrecht voor minderjarigen.

Beide ministers hebben een memorandum of understanding ondertekend over de inzet van Nederlands-Franse onderzoekteams dat steunt op een “model”overeenkomst tussen Franse en Nederlandse deskundigen. Dit model zou voortaan gebruikt kunnen worden door de juridische autoriteiten in Nederland en Frankrijk om dergelijke teams daadwerkelijk te kunnen vormen. Dit moet het mogelijk maken om Nederlandse en Franse magistraten en rechercheurs binnen eenzelfde rechtsconstructie onder te brengen en gemeenschappelijke acties te voeren. Inlichtingen en bewijsmateriaal zullen op deze manier voor elke partij direct beschikbaar zijn en hoeven niet meer te worden uitgewisseld op aanvraag.

Minister Hirsch Ballin heeft tijdens zijn bezoek aan Parijs eveneens een strafinrichting voor minderjarigen bezocht in Quiévrechain, in de buurt van Valenciennes. Hij heeft bij de arrondissementsrechtbank van Bobigny gesprekken gevoerd met magistraten en de prefect van Seine Saint Denis over rechtspraak voor minderjarigen en de aanpak van stedelijk geweld.

gepubliceerd op 29/09/2021

naar boven