Bezoek van ministers Delphine Batho en Pascal Canfin met Nicolas Hulot aan Nederland (29 en 30 mei 2013) [fr]

Déplacement de Mme Batho, MM Canfin et Hulot aux Pays-Bas - JPEG

Op 29 en 30 mei hebben Delphine Batho, minister van Ecologie, Duurzame ontwikkeling en Energie, Pascal Canfin, minister onder de minister van Buitenlandse zaken belast met Ontwikkelingssamenwerking, Nicolas Hulot, speciale gezant van de President van Frankrijk voor de bescherming van de aarde, en een Franse delegatie een bezoek aan Nederland gebracht, met als thema circulaire economie.

Déplacement de Mme Batho, MM Canfin et Hulot aux Pays-Bas - JPEG

Het bezoek was erop gericht inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van het Nederlandse beleid met betrekking tot circulaire economie dat sinds meerdere jaren wordt uitgevoerd om de ontwikkeling ervan te stimuleren bij bedrijven en lokale overheden.

Circulaire economie is een van de meest veelbelovende concepten om de overgang naar een spaarzaam ontwikkelingsmodel voor grondstoffen en koolstof te stimuleren. Dit is een strategische uitdaging met het oog op de voorbereiding van de klimaatconferentie die in 2015 in Parijs zou kunnen worden gehouden.

De delegatie heeft zowel beleidsmakers als mensen uit het economische werkveld ontmoet.
De ministers zijn ontvangen door de Nederlandse staatssecretaris voor Milieu en Infrastructuur, Wilma Mansfled. Ministers en delegatie (kamerleden, vertegenwoordigers van verenigingen en NGO’s en van regio’s) hebben een bezoek gebracht aan Park 20/20 en aan Nederlandse bedrijven betrokken bij de circulaire economie. Het bezoek eindigde bij de directie van het havenbedrijf Rotterdam.

De ambassade wil graag Connexxion bedanken voor het ter beschikking stellen van een ecologische bus om de delegatie te vervoeren.

http://www.connexxion.nl/

gepubliceerd op 03/06/2013

naar boven