Bijeenkomst "Internet en vrijheid van meningsuiting" (Parijs, 8 juli 2010) [fr]

Réunion d'experts consacrée à la liberté d'expression et d'opinion sur Internet co-présidée par MM. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, et Maxime Verhagen, son collègue néerlandais (Centre de conférences ministériel de la Convention). 08/07/2010 Presse / Service de presse / Actualités diplomatiques © Ministère des Affaires étrangères et européennes/Frédéric de La Mure - JPEG
Réunion d’experts consacrée à la liberté d’expression et d’opinion sur Internet co-présidée par MM. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, et Maxime Verhagen, son collègue néerlandais (Centre de conférences ministériel de la Convention).

08/07/2010

© Ministère des Affaires étrangères et européennes/Frédéric de La Mure

Op 8 juli 2010 werd op initiatief van de Franse en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken een bijeenkomst gehouden over de vrijheid van meningsuiting op internet. De bijeenkomst werd gehouden op het Franse ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken in Parijs. Zestig deelnemers waren aanwezig: vertegenwoordigers van zeventien regeringen, ngo’s, bedrijven en internationale organisaties. De conferentie werd geopend door Bernard Kouchner en zijn Nederlandse ambtgenoot Maxime Verhagen.

De deelnemers hebben vastgesteld dat het aantal schendingen van vrijheid van meninguiting op internet groeit. Om te strijden tegen de negatie van deze fundamentele vrijheid in de nieuwe media zijn de deelnemers overeengekomen dat het noodzakelijk is om alle actoren, landen of anders, te mobiliseren.

Tijdens de bijeenkomst werden vier richtingen onderzocht:

- Om te zorgen dat de staten zich aan hun beloftes zullen houden voor wat betreft de vrijheid van meningsuiting op internet, werd tijdens de conferentie het belang onderstreept van de observatie- en interpellatiemechanismen. De deelnemers hebben de noodzaak erkend om de bestaande initiatieven op elkaar af te stemmen of op te nemen;
- Om de verantwoordelijkheid van bedrijven te versterken tegenover de risico’s op misbruik van hun technologieën door autoritaire regimes, hebben zij de urgentie erkend van het beter uitvoeren van de regels met betrekking tot sociale verantwoordelijkheid;
- Om cyberdissidenten te steunen wier vrijheid van meningsuiting wordt onderdrukt, zijn er zeer concrete maatregelen voorgesteld die via op dit gebied actieve ngo’s zouden kunnen worden toegepast;
- En, ten slotte, betreffende de juridische uitdagingen in verband met internet, is gebleken dat de het internationaal recht op het gebied van vrijheid van meningsuiting het actiekader levert, maar dat het beter moet worden toegepast in de specifieke context van nieuwe netwerken. Dit kan worden gedaan door dieper na te denken over de natuur van internet dat door de Summit on the Information Society (WSIS) gekwalificeerd werd als global public resource, en door het Europees Parlement als global public good.

De deelnemers hebben besloten hun beschouwingen over internet de eerstkomende maanden te vervolgen: een ministeriële conferentie zal in oktober a.s in Partijs. worden gehouden, en een tweede ontmoeting zal plaats vinden voor het einde van het jaar 2010 in Nederland.

gepubliceerd op 12/07/2010

naar boven