Bijeenkomst over het klimaat (14 oktober 2015, Franse Ambassade in Nederland) [fr]

JPEG

Op 14 oktober heeft ambassadeur Laurent Pic een bijeenkomst over het klimaat georganiseerd op de ambassade van Frankrijk. Tijdens de bijeenkomst werden de discussies besproken die momenteel plaatsvinden in het kader van de Klimaatconferentie van 30 november t/m 11 december in Parijs. Ook werd ingegaan op het verband tussen veiligheid en klimaat met het oog op de conferentie die over dit thema wordt georganiseerd op 2 en 3 november in het Vredespaleis in Den Haag, terwijl er op hetzelfde moment in Parijs een ministeriële vergadering plaatsvond over de gevolgen van klimaatverandering voor het defensiebeleid.

JPEG

Tijdens de bijeenkomst, die samen met het Institute for Environnemental Security (IES) was georganiseerd, waren een dertigtal Nederlandse deskundigen aanwezig en vertegenwoordigers van ambassades, waaronder de Nederlandse ambassadeur belast met klimaatonderhandelingen en de ambassadeurs van de Verenigde Staten, Duitsland en de Heilige Stoel.

gepubliceerd op 15/10/2015

naar boven