Bijeenkomst van Nederlands en Frans "Jong Talent" [fr]

24-25 januari 2008, Maastricht

Op initiatief van de Nederlands-Franse Samenwerkingsraad en beide ministeries van Buitenlandse Zaken (Ministère des Affaires Etrangères & Ministerie van Buitenlandse Zaken), werd in oktober 2005 in Parijs een eerste bijeenkomst georganiseerd van jong talent over het thema : «Welk Europa willen wij?»

De ontmoetingsdagen zijn bestemd voor Nederlandse en Franse jonge talentvolle professionals uit de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap, de culturele wereld, NGO’s en de media.

JPEG

Een tweede bijeenkomst van Jong Talent vond plaats in Maastricht op 24 en 25 januari jl..

JPEG

50 talentvolle jongeren uit Frankrijk en Nederland kwamen op de Universiteit van Maastricht bijeen om te discussiëren over het thema “de verantwoordelijkheid van ondernemingen op sociaal en milieugebied in een Europese context”. (Corporate social Responsability, CSR).
JPEG
De discussies vonden plaats tijdens plenaire bijeenkomsten en, voor het grootste gedeelte, in het kader van vier werkgroepen:

- biologische landbouw en ecotechnologie
- ondernemerschap en diversiteit
- het scheppen van een juridisch en normatief kader voor CSR
- verandering van het klimaat en energieproblematiek

De heer Frans Timmermans, Staatssecretaris voor Europese Zaken, sloot op vrijdag 25 januari deze bijeenkomst officieel af.

JPEG

JPEG
JPEG

gepubliceerd op 17/02/2022

naar boven