Bijeenkomst van de Nederlands-Franse Samenwerkingsraad (SWR), Parijs - 14 februari 2012 [fr]

SWR/plenaire vergadering

De Nederlands-Franse Samenwerkingsraad (SWR) is in 2003 opgericht om de bilaterale betrekkingen te verstevigen middels het dichter bijelkaar brengen van beide samenlevingen. Onder voorzitterschap van de twee Ministers van Buitenlandse zaken en het vice-voorzitterschap van Jaap de Hoop Scheffer en Christian de Boissieu, brengt de Raad volksvertegenwoordigers, ondernemers, onderzoekers en prominenten uit de wereld van de cultuur en de media bijeen.

De plenaire vergadering van de SWR bood de gelegenheid een eerste balans op te maken van de diepgaande herziening van de SWR die begin 2010 is uitgevoerd om dit instrument ter intensivering van de bilaterale betrekkingen te heractiveren. Tijdens de vergadering werd het activiteitenprogramma van de SWR voor 2012 opgesteld en met name gediscussieerd over de aanstaande bijeenkomst van Jong Talent op 10 en 11 oktober a.s. in Wageningen met als thema de voedselvoorziening van onze planeet, en over de 10e Erasmus-Descartes conferentie aangaande duurzame landbouw die in november 2012 in Parijs gehouden zal worden.


Colloquium over de gevolgen van de crisis voor Europa

De vergadering in Parijs, voorgezeten door de twee Ministers van Buitenlandse Zaken Alain Juppé en Uri Rosenthal, stond in het teken van de eurocrisis, onderwerp van een colloquium met de titel “De gevolgen van de crisis voor Europa en de Europese instellingen”, georganiseerd door de twee vice-voorzitters van de raad, dhr Christian de Boissieu, Vice-voorzitter van het Raadgevend Economisch Orgaan, en dhr Jaap de Hoop Scheffer, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken, oud-Secretaris-Generaal van de NAVO en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden.

Aan dit colloquium namen vele deskundigen uit beide landen deel. Sprekers waren ondermeer dhr Jean Pisani-Ferry van het Instituut Bruegel, dhr Jean-Dominique Giuliani, president van de Fondation Schuman, dhr Tom de Bruijn, lid van de Nederlandse Raad van State en voormalig permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie en professor Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg.


M. Alain Juppé et M. Uri Rosenthal (Paris, 14 février 2012) - JPEG
Dhr Alain Juppé, Minister van staat, Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en dhr Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Nederland (Parijs) © Ministère des Affaires étrangères et européennes/Frédéric de La Mure

Onderhoud tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken

In de marge van de SWR had dhr Alain Juppé, Minister van staat, Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, een onderhoud met dhr Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Nederland, waarbij kwesties aangaande de Europese Unie en de internationale actualiteit, met name Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Syrië en Iran, alsmede de Sahel, aan de orde kwamen.

gepubliceerd op 15/02/2012

naar boven