Bijeenkomst van de ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken van de G7 (17 en 18 juli 2019, Chantilly) [fr]

Op 17 en 18 juli 2019 vond de bijeenkomst van de ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken van de G7 plaats in Chantilly. Dit was de laatste ministeriële G7-bijeenkomst vóór de top van Biarritz (24-26 augustus) en is in lijn met de transversale prioriteit van het G7-voorzitterschap om het kapitalisme rechtvaardiger te maken.

Agendapunten van de G7 Financiën in Chantilly

Drie doelstellingen: het hoofd bieden aan risico’s voor de wereldeconomie en het financiële stelsel, het aanpakken van nieuwe uitdagingen op het gebied van belastingen, digitale zaken en milieu en het verminderen van ongelijkheden in en tussen landen.

Het hoofd bieden aan risico’s voor de wereldeconomie en het financiële stelsel

Aanpak van risico’s voor de wereldeconomie: gezamenlijk optreden om risico’s die de mondiale economische groei kunnen beïnvloeden, te voorkomen en indien nodig aan te pakken, eveneens op structureel niveau, door de inspanningen ter bevordering van de globalisering op te voeren om gelijke concurrentievoorwaarden voor alle actoren te waarborgen.

Versterking van cybersecurity in de financiële sector: de internationale samenwerking tussen G7-landen versterken en lering trekken uit de eerste grensoverschrijdende crisissimulatieoefening van de G7, die van 4 t/m 6 juni 2019 plaatsvond.

Totstandbrenging van een regelgevingskader voor cryptomunten zoals de Libra: lering trekken uit het voortgangsverslag van de werkgroep die door de G7 is opgericht om de mogelijkheden, maar ook de risico’s van deze activa beter te kunnen beoordelen, onder andere wat betreft financiële stabiliteit, de transmissie van het monetaire beleid, consumentenbescherming, witwassen en terrorismefinanciering.

Het aanpakken van nieuwe uitdagingen op het gebied van belastingen, digitale zaken en milieu

Opzet van een rechtvaardiger internationaal belastingstelsel: de strijd tegen fiscale planning en belastingparadijzen opvoeren door middel van een G7-overeenkomst betreffende regels voor een minimale vennootschapsbelasting voor bedrijven - waar ze ook gevestigd zijn - en betreffende de bouwstenen van een oplossing om de internationale belastingregels aan te passen aan de digitalisering van de economie.

Aanpak van de uitdagingen van het digitale wezen op het gebied van concurrentie: overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijk akkoord tussen de G7-landen over de concurrentie-uitdagingen die de digitale economie met zich meebrengt en over de eventuele aanpassingen van het regelgevingskader, met het oog op het behoud van een gezonde concurrentie, ook in de nieuwe economie.

Aanpak van de uitdaging op het gebied van de transitie naar een duurzame en koolstofarme economie, in verband met het Klimaatakkoord van Parijs: de publieke en private financiering verhogen voor de transitie, door het mobiliseren van de G7-landen in de aanloop naar de Klimaattop van 23 september 2019 en, in algemenere zin, van alle actoren in zowel de particuliere als de publieke sector (internationale financiële instellingen, ontwikkelingsbanken, groene fondsen, regelgevers en toezichthouders).

Het verminderen van ongelijkheden in en tussen landen

Voorzetting van de inspanningen ter vermindering van ongelijkheden in ontwikkelde landen: de uitwisseling van best practices bevorderen op het gebied van gelijke kansen, gelijkheid tussen vrouwen en mannen en loontransparantie.

Intensivering van de inspanningen ter bevordering van de ontwikkeling van de armste landen. De doelstelling is tweeledig: (i) meer financiële steun voor Afrika; (ii) een grotere financiële integratie voor vrouwen door middel van het digitale wezen. In Afrika, door steun te verlenen aan de initiatieven die de Gates Foundation in het aan de G7 Financiën overhandigde rapport heeft vastgesteld.

- Bron / Meer informatie (in het Frans): https://www.economie.gouv.fr/G7-finance

gepubliceerd op 19/07/2019

naar boven