Bilaterale ontmoeting inzake de douaneprioriteiten van het Nederlands EU-voorzitterschap (17 februari 2016, Den Haag) [fr]

Op 17 februari heeft er op de Franse ambassade een vergadering plaatsgevonden tussen mevr. Hélène Crocqueville, directeur-generaal van de Franse douane, en dhr. Pieter Hasekamp, directeur-generaal voor Nederlandse fiscale zaken (belasting- en douanewetgeving en -beleid). Mevr. Aly van Berckel, directeur-generaal van de Nederlandse douane, kon de vergadering niet persoonlijk bijwonen, maar werd vertegenwoordigd door dhr. Bert Wiersema, directeur douanehandhaving.

JPEG

De agenda van deze vergadering betrof de douanesamenwerking tussen beide landen en de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in douaneaangelegenheden. Het jaar 2015 werd gekenmerkt door zeer substantiële resultaten wat betreft fraudebestrijding (in het bijzonder m.b.t. drugsvangsten, gesmokkelde sigaretten en witwassen).

JPEG

Uit de debatten is een versterking van de gezamenlijke aanpak van beide directeuren-generaal betreffende de noodzakelijke aanpassing van de douanediensten aan de belangen van doorstroming en beveiliging van het handelsverkeer naar voren gekomen. Op Europees niveau worden veel projecten besproken, die essentieel zijn voor de toekomst van de douane-unie. Mevr. Crocquevieille heeft aan dhr. Hasekamp haar steun toegezegd voor initiatieven van het Nederlands voorzitterschap welke tijdens de vergadering zijn besproken en gericht zijn op het verdiepen en het beter besturen van de douane-unie.

De vergadering werd voortgezet tijdens een werklunch in de Franse residentie.

gepubliceerd op 17/02/2016

naar boven